AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Fältpraktik för lärarstuderande

för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

Bidragsformen har upphört 31.5.2017.

För vad

för fältpraktik i södra Finland

Kriterier

Bidrag för obligatorisk fältpraktik i södra Finland.
Kan användas för
• Resor, kost och logi under praktiktiden

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

Summa

Högst 800 euro

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom ca fyra veckor.

Redovisningen

Inom ett år efter avslutad praktik. Kvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.

Obs!

Ansökan ska göras innan praktiken inleds. Om praktiken inte görs enligt planerna ska bidraget betalas tillbaka. Stipendium kan beviljas endast för en praktikperiod.
För mera information, kontakta:

Maria Bergenwall

maria.bergenwall(at)studiefonden.fi