AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Nyländska skärgårdsfonderna

Vi beviljar bidrag ur skärgårdsfonderna för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Ansökningstiden

Du kan ansöka om bidrag ur fonderna turvis vartannat år - jämna år ur Gestrins fond och ojämna år ur Winbergs fond.

För vad

Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård.
Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Summa

Bidragen utbetalas tidigast den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget har lyfts.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi