AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.

För vad

för kulturprojekt med valfri konstnär eller kulturarbetare. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga daghem och förskolor och finskspråkiga daghem och förskolor med svenskspråkiga språkbadsgrupper.

Bidraget används för kulturarbetarens eller konstnärens

- Arbetsersättning eller lön
- Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter

Här hittar du tips om kulturarbetare.

Kriterier

Allmänt
• Daghem/förskola och kulturarbetaren planerar projektet tillsammans
• Gäller både barn och personal
• Högst 4 kulturpaket à 500 euro/läsår/daghem eller förskola
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 euroKan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter

Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Familjedagvård (gruppfamiljedaghem kan få bidrag)
• Föräldraföreningars projekt
• Daghemspersonalens lönekostnader eller övriga administrationskostnader

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

Summa

500 euro för 10 h, 1 000 euro för 20 h, 1 500 euro för 30 h, 2 000 euro för 40 h

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom fyra veckor.

Redovisningen

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

När ni gör upp budget: Ta med de utgifter som inte täcks av stipendiet och skriv hur de ska täckas.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi