AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
6

Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.

För vad

för kulturprojekt med valfri konstnär eller kulturarbetare. Gäller svenskspråkiga daghem och förskolor och finskspråkiga daghem och förskolor med svenskspråkiga språkbadsgrupper.

Kriterier

Allmänt
• Daghem/förskola och kulturarbetaren planerar projektet tillsammans
• Gäller både barn och personal
• Högst 2 000 euro/läsår/daghem eller förskola


Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök och andra projekt som omfattas av Kulturbonus
• Familjedagvård (gruppfamiljedaghem kan få bidrag)

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

Summa

500 euro för 10 h, 1 000 euro för 20 h, 1 500 euro för 30 h, 2 000 euro för 40 h

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom fyra veckor.

Redovisningen

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

När ni gör upp budget: Ta med de utgifter som inte täcks av stipendiet och skriv hur de ska täckas.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi