AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
12

Film och medieproduktion

för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.

Ansökningstiden

Mars och september

För vad

för manusarbete, planering och produktion.

Kriterier

Manus- och utvecklingsprojekt prioriteras. Vi stöder både fakta och fiktion, men inte informationsfilmer. Om du söker för en produktion som används t.ex. i en museiutställning ska du söka i den allmänna ansökningsomgången i november.

Kom ihåg följande då du ansöker om produktionsstöd:

• Bifoga manus och detaljerad budget med finansieringsplan
• Distributionsavtal eller långtgående distributionsplaner förutsätts för produktionsstöd
• Produktioner som berörs eller distribueras av YLE ska bifoga ett Letter of Commitment (LOC)

OBS! Bidrag beviljas inte för anställningar eller anskaffningar, inte heller för textning, versionering, distribution eller marknadsföring.

Använd gärna Finlands filmstiftelses blanketter för detaljerad budget, finansierings- och distributionsplan. Bifoga då blanketterna som bilaga (.pdf) till din ansökan.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan. Beslut fattas i maj och november.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi