AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Film- och medieproduktion

för film-, TV- och radioproduktioner på svenska i Finland. Även för mångmediala helheter som kan publiceras på flera plattformar.

För vad

för manusarbete, planering och produktion.

Kriterier

För film-, TV- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Produktioner med ett distributionsavtal prioriteras. Produktioner som berörs av YLE ska innehålla ett Letter of Commitment.
Även för mångmediala helheter som kan publiceras på flera plattformar.

OBS!
Bidrag beviljas inte för anställningar, marknadsföring, anskaffningar eller enbart för distribution.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid med deadline 10.4 och 10.10.

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan. Beslut fattas i januari, maj och november.

Redovisningen

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi