AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
1

Film och mediaproduktion

för film-, TV- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Även för mångmediala helheter.

För vad

för manusarbete, planering och produktion.

Kriterier

För film-, TV- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Även för mångmediala helheter.

Manus- och utvecklingsprojekt prioriteras. Kulturfonden stöder både fakta och fiktion, men inte informationsfilmer. Produktioner för användning i t.ex. museiutställningar hänvisas till den allmänna ansökningstiden i november.

Om du ansöker om produktionsstöd, vänligen beakta följande:

• Bifoga manus samt detaljerad budget och finansieringsplan
• Distributionsavtal eller långtgående distributionsplaner förutsätts för produktionsstöd
• Produktioner som berörs eller distribueras av YLE ska bifoga ett Letter of Commitment (LOC)

Använd gärna Finlands filmstiftelses blanketter för detaljerad budget, finansierings- och distributionsplan. Bifoga då blanketterna som bilaga (.pdf) till ansökan till Kulturfonden.

Ansökningstiden

Mars och september

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan. Beslut fattas i maj och november.

Redovisningen

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Bidrag beviljas inte för anställningar eller anskaffningar.

Bidrag beviljas inte heller för textning, versionering, distribution eller marknadsföring.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi