AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
11

Föreningshusrenovering

för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.

För vad

för arbetskostnader för att anlita fackmän.

Kriterier

Allmänt
• Föreningen ska äga fastigheten
• Huset ska vara i aktiv användning
• Bidraget gäller arbetskostnader för fackmän
Bifoga
• En kort beskrivning av verksamheten i huset
• Ett utdrag ur föreningens styrelseprotokoll med en renoveringsplan, gärna med fotografier
• En lista på vilka arbetsmoment som kräver fackmän och vilken kompetens de ska ha
• En professionellt gjord opartisk konditionsgranskning med bedömning av byggnadens nuvarande skick och eventuella kulturhistoriska värde
• Finansieringsbeslut från andra bidragsgivare om sådana finns
Kan inte användas för
• Konditionsgranskning
• Planering
• Material
• Avslutade projekt

Ansökningstiden

1.4-30.4 och 1.9-30.9

Summa

Högst 10 000 euro

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom fyra veckor.

Redovisningen

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Övrig finansiering bör ingå för materialkostnader och investeringar och kan t.ex. sökas från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen (bifoga finansieringsbeslutet).
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi