AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER
4

Kultur i skolan

för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.

För vad

för kulturarbetarens eller konstnärens:
-Arbetsersättning eller lön
-Eventuell moms eller arbetsgivaravgifter


Avsett för alla finlandssvenska skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.

Kriterier

Allmänt
• Skolan och kulturarbetaren planerar kulturpaketet tillsammans
• Gäller både elever och personal
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 euro och kan inte delas mellan flera grupper
• Högst 4 kulturpaket à 500 euro/läsår/skola


Kan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter


Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Enskilda författarbesök
• Föräldraföreningars projekt
• Skolors klubbtimmar

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

Summa

Högst 4 kulturpaket à 500 euro/läsår/skola

Besked om beslut

Beskeden skickas till den e-postadress som finns i ansökan inom fyra veckor.

Redovisningen

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

I ansökan ska framgå hur konst och kultur integreras i skolan och vilka ämnen som berörs av projektet.

Kulturbonus och Kultur på eftis upphör som stödform 31.10.2016
Svenska kulturfonden har fattat beslut om att avsluta stödformerna Kulturbonus och Kultur på eftis från och med 31.10. 2016. Stödformerna Kultur på dagis och Kultur i skolan kvarstår.

Bidrag för kulturbesök kan sökas i kulturfondens ordinarie ansökningsomgång i novembermånad.

Svenska kulturfonden har beställt en utredning över stödformerna Kultur i skolan och Kultur på dagis som förväntas ge svar på hur väl dessa stödformer har lyckats utveckla ett konstpedagogiskt tänkande inom dagvården och skolan. Utredningens resultat presenteras hösten 2017.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi