Specialprogram 2014-2016

Svenska kulturfonden har tre specialsatsningar åren 2014-2016 inom våra verksamhetsområden utbildning, kultur och medborgaraktivitet. Vi har för en treårsperiod reserverat sammanlagt 10 miljoner euro för ansökningar inom tre strategiska program:

Program för teaterkonst

Vi vill medverka till ett högklassigt och tillgängligt utbud av teaterkonst på svenska i Finland.

Det strategiska programmet för teaterkonst lanserades hösten 2013 och sista ansökningstid var i november 2014. Många av projekten pågår under 2015-2016.
Läs mer

Program för gymnasiet

Det behövs en högklassig och framgångsrik gymnasieutbildning på svenska. Genom vårt strategiska program beviljas medel för projekt som har som övergripande mål att skapa goda resultat i undervisningen och framgång i högskolornas antagning inom olika områden, ett gemensamt digitalt kursutbud, moderna undervisningsmetoder och ett hållbart gymnasienät.
Läs mer

Ung på svenska

Svenska vid sidan av finska skall vara ett levande språk i ett Finland med två nationalspråk. Vi arbetar för att tvåspråkigheten skall ses som en resurs och en nyckel till framgång både bland svensk- och finskspråkiga unga.
Läs mer
Program för teaterkonst
Program för gymnasiet
Ung på svenska
Finland är ett tvåspråkigt land och antalet invånare som talar andra språk än svenska och finska ökar.

Mångfalden är en rikedom och styrka, men den kräver också aktiva insatser och ökat samarbete språkgrupperna emellan för att utvecklas på bästa sätt. Ett fungerande samarbete bygger på intresse och förståelse för varandra men också på en stark språklig identitet inom grupperna.

I det här arbetet står barn och unga i en nyckelställning. De är vetgiriga och öppna för nya intryck, för olika språk och olika kulturer. Under barndomen läggs grunden för framtida attityder och utvecklingen av den egna identiteten och den språkliga och kulturella självkänslan får sin början.

Läs mer om specialprogrammet:

ung på svenska