Specialprogram 2014-2016

Svenska kulturfonden har tre specialsatsningar åren 2014-2016 inom våra verksamhetsområden utbildning, kultur och medborgaraktivitet. Vi har för en treårsperiod reserverat sammanlagt 10 miljoner euro för ansökningar inom tre strategiska program:

Program för teaterkonst

Vi vill medverka till ett högklassigt och tillgängligt utbud av teaterkonst på svenska i Finland.

Det strategiska programmet för teaterkonst lanserades hösten 2013 och sista ansökningstid var i november 2014. Många av projekten pågår under 2015-2016.
Läs mer

Program för gymnasiet

Det behövs en högklassig och framgångsrik gymnasieutbildning på svenska. Genom vårt strategiska program beviljas medel för projekt som har som övergripande mål att skapa goda resultat i undervisningen och framgång i högskolornas antagning inom olika områden, ett gemensamt digitalt kursutbud, moderna undervisningsmetoder och ett hållbart gymnasienät.
Läs mer

Ung på svenska

Svenska vid sidan av finska skall vara ett levande språk i ett Finland med två nationalspråk. Vi arbetar för att tvåspråkigheten skall ses som en resurs och en nyckel till framgång både bland svensk- och finskspråkiga unga.
Läs mer
Program för teaterkonst
Program för gymnasiet
Ung på svenska
Sista ansökningstiden för teaterprogrammet var våren 2015

Ett eget scenuttryck är en viktig beståndsdel i ett dynamiskt kulturliv på svenska i Finland. Svenska kulturfonden vill bidra till att svenskan fortsätter att vara ett levande språk i vårt land. Dramatik är en litterär genre som kan läsas och spelas, tryckas och delas. Vi vill att dagens samhälle speglas och gestaltas i välgjorda texter och föreställningar. Målsättningen på kort sikt är att få fram nya finlandssvenska texter och att äldre texter bearbetas och spelas. På lång sikt vill vi öka intresset för finlandssvensk dramatik både nationellt och internationellt.

Läs mer om specialprogrammet:

program för teaterkonst