Studier vid toppenheter utomlands

Bidrag för personer som ska avlägga en examen utomlands inom ett studieprogram vid en toppenhet. Sökande bör ha en anknytning till det svenska i Finland.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

Innan du ansöker måste du sända en skriftlig förfrågan där du berättar om studieprogrammet och dina studieplaner för vår ledande ombudsman Berndt-Johan Lindström (berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi). Efter det kan vi öppna en ansökan för dig i vårt ansökningssystem.

Kriterier

Bidragsformen är för sökande som utomlands ska avlägga en hel examen motsvarande 180 ECTS för en kandidatexamen och 120 ECTS för en magisterexamen. Studieprogrammet ska sakna motsvarighet i Finland och hålla toppnivå. Detta kontrolleras från fall till fall med hjälp av externa sakkunniga. Om du redan har avlagt en examen ska du motivera varför du ska avlägga en till.

Summa

Bidraget kan vara högst 7 000 euro per år i högst tre års tid. Vi beviljar bidraget för ett år i taget.

Besked om beslut

Vi skickar beskedet till den mejladress som finns angiven i sökandeprofilen. Vi fattar vanligen beslut inom 6-8 veckor.

Redovisning

Du ska redovisa bidraget inom ett år från att det betalats ut.
För mera information, kontakta:

Berndt-Johan Lindström

berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi