Huset mitt i byn - utvecklingsbidrag

Svenska kulturfondens tillfälliga bidragsform för svenskspråkiga ungdoms- och kulturföreningar i Finland med eget föreningshus som påverkas av Coronakrisen. Alla ansökningar behandlas av Kulturfondens tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga. Beslutet fattas av Kulturfondens vd.

Ansökningstiden

18–31.5.2020 och 17–31.8.2020

För vad

För utvecklingsprojekt, till exempel insatser för lokalsamhället, värvning av nya medlemmar, ungdomsengagemang och hållbarhetsaspekter.

Kriterier

• Bidraget kan sökas av en allmännyttig förening som äger ett föreningshus.
• Huset ska vara i aktiv användning
• Föreningen ska ha ekonomisk förlust på grund av Coronakrisen
• Föreningen ska göra en långsiktig utvecklingsplan med målsättningen att säkerställa/uppnå hållbar fastighetsskötsel, ekonomi och medlemsstruktur och dylikt.

Bidraget kan inte användas för
• Kommunal fastighetsskatt.
• Uteblivna hyresintäkter för kommunal verksamhet i föreningshuset.
• Tillägg till de kostnader som föreningen redan har beviljats understöd för år 2020 av Svenska kulturfonden.

Summa

Högst 3000 € i engångsbidrag. Bidraget kan användas flexibelt till föreningshusets löpande kostnader och behöver inte vara knutet till utvecklingsprojektet. Bidraget bör användas under år 2020.

Besked om beslut

Andra veckan i juni och andra veckan i september.

Redovisning

Senast den 1 maj 2021.

Obs!

Alla föreningar som beviljas bidrag ska anhålla om utbetalning senast den 31.10.2020. Vänligen notera att inga utbetalningar görs under perioden 22.6 – 10.8.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi