Kultur tillsammans

För växelverkan och möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

Kultur tillsammans betonar växelverkan och ger möjlighet till möten där svenskspråkiga och personer med annan språklig bakgrund lär känna varandras kulturer. Temat för mötena kan vara bildkonst, ordkonst, scenkonst, litteratur, musik, dans, matlagning, berättande, hantverk och andra konst- eller kulturyttringar.

Under år 2015 lät Svenska kulturfonden göra om utredning om integration på svenska i Finland där utredaren Mika Helander bl.a. behandlade frågor om bland annat kulturell, kognitiv och social integration. Då föddes idén till bidragsformen Kultur tillsammans.

Kriterier

Följande kriterier gäller för Kultur tillsammans:
• bidrag kan sökas av en organisation (till exempel utbildningsanordnare, förening, församling) eller ett företag för personalrekreation
• vid mötena presenteras jämförbara kulturuttryck (till exempel finlandssvensk och albansk poesi)
• bidrag kan sökas för ett eller flera mångkulturella kulturutbyten
• bidragen kan användas för direkta kostnader för till exempel föreläsare, material, hyra, transport och tolkning

Summa

Högst 1 000 euro.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi