Kultur i vården

för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.

Ansökningstiden

Kontinuerligt under årets lopp

För vad

Bidraget beviljas för att anlita en eller flera kulturarbetare som tillsammans med de inneboende skapar, upplever och är kreativa i bred kulturell bemärkelse.

Kriterier

Kulturverksamheten ska rikta sig till dem som bor och vistas på enheten.
Kulturverksamheten ska genomföras av en kulturarbetare, och verksamheten skall vara möjligast interaktiv.
Understödet betalas till vårdinrättningen för att primärt täcka kulturarbetarens arvode.
Alla typer av vårdenheter kan söka om understödet (även öppenvårdsenheter).

Under COVID-19-pandemin välkomnar vi även ansökningar som gäller program som helt eller delvis genomförs digitalt.

Kultur i vården gäller ej för administration, för kulturarbetarens resor och logi eller terapi som är en del av vården.

Summa

2 000 euro per enhet och per 12 månader

Besked om beslut

Besked skickas inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

inom 12 månader från att projektbidraget har lyfts
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi