Kultur i vården

Vi beviljar bidrag för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna eller klienterna.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Med hjälp av bidraget ska en eller flera kulturarbetare anlitas för att tillsammans med de inneboende skapa, uppleva och vara kreativa i bred kulturell bemärkelse.

Kriterier

Kulturverksamheten ska rikta sig till dem som bor och vistas på enheten.
Kulturverksamheten ska genomföras av en kulturarbetare, och verksamheten ska vara möjligast interaktiv.
Bidraget betalas till vårdinrättningen för att primärt täcka kulturarbetarens arvode.
Alla typer av vårdenheter kan ansöka om bidraget (även öppenvårdsenheter).

Kultur i vården-bidraget gäller inte administration, kulturarbetarens resor och logi eller terapi som är en del av vården.

Summa

2 000 euro per enhet och per 12 månader

Besked om beslut

Vi skickar besked inom fyra veckor till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Bidraget ska redovisas inom 12 månader från att projektbidraget har lyfts
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi