Kultur på dagis

för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

för kulturprojekt med valfri konstnär eller kulturarbetare. Gäller svenskspråkiga daghem och förskolor och finskspråkiga daghem och förskolor med svenska språkbadsgrupper.

Bidraget används för kulturarbetarens eller konstnärens arbetsersättning eller lön och ev. moms eller arbetsgivaravgifter

Här hittar du tips om kulturarbetare.

Kriterier

Allmänt
• Daghemmet/förskolan och kulturarbetaren planerar projektet tillsammans
• Gäller både barn och personal
• Högst fyra kulturpaket à 500 euro/läsår/daghem eller förskola
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 euroKan användas för
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter

Kan inte användas för
• Resor och logi
• Materialkostnader
• Kulturbesök
• Familjedagvård (gruppfamiljedaghem kan få bidrag)
• Föräldraföreningars projekt
• Daghemspersonalens lönekostnader eller andra administrationskostnader

När du gör budgeten ska du ta med de utgifter som inte täcks av stipendiet och beskriva hur de ska täckas.

Summa

500 euro för 10 h, 1 000 euro för 20 h, 1 500 euro för 30 h, 2 000 euro för 40 h

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den e-postadress som finns i ansökan.

Redovisning

Efter avslutat projekt, senast inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi