Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond

Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.

Ansökningstiden

årligen under september månad

För vad

Bidrag eller stipendier kan beviljas svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning.

Besked om beslut

Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1.1.

Redovisning

Inom ett år efter att du lyft stipendiet.
För mera information, kontakta:

Håkan Omars

hakan.omars(at)kulturfonden.fi