Resestipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid

För vad

Du kan få ett bidrag för att delta i kurser, seminarier eller fortbildande studieresor och längre utbildningshelheter som inte ger behörighet. Du kan använda stipendiet för rese- och logikostnader och deltagaravgifter.
Svensklärare i åk 1-6, 7-9 och på andra stadiet kan ansöka om ett resestipendium för fortbildning inom sitt undervisningsämne (svenska).

Kriterier

Fortbildningen ska ha ett tydligt program och kan ordnas utomlands eller i Finland, också i ditt närområde. Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst med vikariekostnader och dagtraktamente. För längre utbildningshelheter (som till exempel består av flera moduler) förutsätts arbetsgivaren delta i kostnaderna för hela utbildningshelheten.

En sökande kan beviljas högst ett resestipendium per år (12 månader, räknat från den tidpunkt då resan/kursen/konferensen de facto sker)

Resestipendium beviljas inte till skolelever och studerande, skoldirektörer eller motsvarande tjänstemän inom skoladministrationen, anställda vid högskolor och universitet, forskare, anställda inom den sociala sektorn.

Resestipendium kan inte beviljas flera gånger för samma ändamål (till exempel besök vid årliga mässor, konferenser), projekt och evenemang som Svenska kulturfonden arrangerar/finansierar, resor i samband med planering av vänskol- eller utbytesverksamhet eller andra planeringsresor som relaterar till undervisningen.

Summa

Högst 1 500 euro för en enskild sökande och 3 000 euro för arbetsgrupper. För längre (inte behörighetsgivande) utbildningshelhet kan vi bevilja högst 1 500 euro för hela utbildningshelheten.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom ca fyra veckor till den e-postadress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom ett år efter avslutad resa. Kvitton behöver inte bifogas till redovisningen, men de ska finnas tillgängliga för eventuell kontroll i två års tid.

Obs!

Ansökan ska göras innan kursen/resan börjar. Ansökan kan inlämnas av en enskild person eller av en arbetsgrupp. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.
För mera information, kontakta:

Katja Zevallos

katja.zevallos(at)kulturfonden.fi