Resestipendier - kultur

för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte.

Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund.

Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.

Ansökningstiden

Fri ansökningstid.

För vad

för resor som anknyter till arbetsuppgifterna och har ett fortbildande syfte.

Kriterier

Ansökan ska innehålla ett tydligt program, en beskrivning av syftet och en tydlig budget.

Bidraget är avsett för rese- och logikostnader. Resekostnaderna beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ. Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst dagtraktamente (gäller inte för frilansande sökande).

Om fler än en person ansöker om resestipendium för samma resa ska de sökande registrera sig som arbetsgrupp och göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.

Yrkesverksamma konstnärer kan också söka resestipendium för AiR-vistelser som aktualiseras på kort varsel. Ansökan ska innehålla en tydlig plan och budget för AiR-vistelsen.

Vi kan bevilja högst ett resestipendium per person och år (12 månader mellan resorna).

Kritiker och journalister kan också söka särskilda journaliststipendier som beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

Vi beviljar också resestipendier inom utbildningsområdet.

Summa

Högst 1 500 € för enskilda sökande och 3 000 € för arbetsgrupper.

Besked om beslut

Beskeden skickas inom fyra veckor till den e-postadress som finns i ansökan.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget utbetalats.

Obs!

Resestipendium beviljas inte för egna projekt, produktioner eller turnéer om resan inte också har ett klart fortbildande syfte. Bidrag för resor i anslutning till egna produktioner och utställningar kan sökas i november.

Resestipendium beviljas inte för grundläggande studier, för forskning eller för längre fortbildningshelheter (vidareutbildning).

Bidrag ges inte flera gånger för samma ändamål, t.ex. besök vid årliga mässor, årliga konferenser. Bidrag ges inte heller för resor i samband med projekt som Svenska kulturfonden finansierar eller för deltagande i kurser och seminarier för vilka arrangörerna får bidrag av fonden.

Resestipendier beviljas inte till skolelever eller studerande (se Studiefonden www.studiefonden.fi), anställda eller forskare vid högskolor och universitet eller anställda inom den sociala sektorn.
För mera information, kontakta:

Anna Wilhelmson

anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi