Journalistpraktikanter

för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.

Ansökningstiden

1-31.1.

För vad

för obligatorisk praktik på en svensk redaktion i Finland.

Kriterier

Stipendiet är avsett för personer som studerar journalistik och fotojournalistik på svenska i Finland. Praktiktiden är två månader. Sökande som har en överenskommelse med en redaktion prioriteras. Kan beviljas bara en gång.
Beviljas i samråd med Föreningen Konstsamfundet.

Summa

3 000 euro

Besked om beslut

Besked skickas inom mars till den mejladress som finns i sökandeprofilen.

Redovisning

Redovisningen inlämnas elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi