Journalistpraktikanter

Svenska kulturfonden och Konstsamfundet beviljar i samarbete stipendier för journalistik- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en redaktion.

Ansökningstiden

1-31.1.

För vad

Du kan få bidrag för obligatorisk praktik på en svenskspråkig redaktion i Finland.

Kriterier

Stipendiet är för dig som studerar journalistik eller fotojournalistik på svenska i Finland och ska avlägga din obligatoriska praktik.

Vi prioriterar de sökande som har en överenskommelse med en redaktion. Observera att du i ansökan ska be en redaktion rekommendera dig för stipendiet. Vi rekommenderar att du är i kontakt med redaktionen på förhand.

Praktiktiden är två månader och du kan få stipendiet bara en gång.

Summa

3 500 euro

Besked om beslut

Vi mejlar besked i mars till den mejladress som finns i din sökandeprofil.

Redovisning

Lämna in din redovisningen elektroniskt inom ett år efter att bidraget utbetalats.
För mera information, kontakta:

Åsa Juslin

asa.juslin(at)kulturfonden.fi