Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Från och med år 2023 söks Martha och Albin Löfgrens kulturfonds bidrag via Stiftelsen för Åbo Akademi ansökningssystem.

Tidigare beviljade bidrag (beviljade innan år 2023) ska fortfarande rekvireras och redovisas via Svenska kulturfondens ansökningsportal.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi