Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond som genom sin utdelning stöder kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Utdelningen sköts i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi / Martha och Albin Löfgrens kulturfond. Svenska kulturfondens åboländska direktion fattar beslut om bidragen.

Ansökningstiden

Vi tar emot ansökningar varje år i september.

För vad

Vi beviljar bidrag främst för verksamhet inom kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland. Bidrag för utbildning riktas främst till utbildningsarrangörer. Vi beviljar inte bidrag för individuella studier.

Kriterier

Kultur och utbildningsprojekt främst i Åboland.

Besked om beslut

Du får besked om bidrag inom november.

Redovisning

Du ska redovisa för ditt bidrag inom tolv månader efter att du har lyft det.
För mera information, kontakta:

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi