Utlandspraktik

Vi finansierar praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands, vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Praktikplatserna vid kultur- och vetenskapsinstituten erbjuds i samarbete med organisationen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.

Coronasituationen i olika länder kan förändras snabbt. Vi följer tillsammans med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut med coronaläget i Finland och värdlandet och anpassar verksamheten enligt läget. Vi är noga med att följa de nationella och lokala myndigheternas rekommendationer och restriktioner.

Ansökningstiden

Du kan söka stipendierna två gånger per år, i mars (15-31.3) och september (15-30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer.

Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska. Om du ansöker om en praktikplats vid kulturinstituten i Berlin, Madrid, New York eller Paris ska du bifoga ett kort motivationsbrev på värdlandets språk.
För vad?
Vi beviljar stipendium för oavlönad utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du får ett månatligt skattefritt stipendium, men står själv för dina boendeutgifter, försäkringar och resor till och från praktikplatsen.

Kriterier
Du kan söka praktikstipendier om du - har svenska som modersmål eller studiespråk, - är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året och - är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.

Besked om beslut
Vi kallar några sökande till intervjuer som ordnas på distans under de två sista veckorna i april. I intervjuerna deltar en representant för praktikorganisationen och en representant för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf eller Svenska kulturfonden. Vi meddelar noggrannare datum till dig som kallas till intervju. Alla sökande får besked inom sex veckor.

Redovisning
Du lämnar in en slutredovisning efter din praktikperiod.

Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:

Alexandra Enberg: alexandra.enberg@instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på https://instituutit.fi/ och https://www.facebook.com/instituutit.

Närmare information om de övriga praktikplatserna:

Matts Blomqvist: matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi, ombudsman vid Svenska kulturfonden

Praktikplatser

Aktuella praktikplatser för ansökningstiden 15–30.9.

Gör din ansökan elektroniskt på https://ansokan.kulturfonden.fi. Praktikplatserna är olika till sitt innehåll och inriktning. Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.

Finlands institut i Tokyo, Japan
Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, London
Finlands kulturinstitut i New York, USA
Finlands institut i Madrid, Spanien
Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge


Finlands institut i Tokyo, Japan

www.finstitute.jp
instagram.com/finstitutejapan

Målgrupp: Främst studerande inom humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska och engelska. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav.

Arbetsuppgifter:Medverkan i institutets evenemang, innehållsproduktion till institutets sociala mediekanaler, uppdatering av institutets webbplats, deltagande i studentmässor, planering av olika slags marknadsföringsmaterial samt allmänt kontorsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även ett självständigt projekt - planering av den finlandssvenska veckan i Tokyo.

Vi värdesätter intresse för den japanska kulturen och språket, självständighet, flexibilitet, förmåga att arbeta i ett team samt entusiasm och positiv attityd. Erfarenhet av grafisk design räknas som en merit. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2023. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.Övrig information: OBS! Praktikens genomförande förutsätter att inreserestriktioner och visumbegränsningar till värdlandet slopas. Under intervjuskedet meddelar vi vilket datum vi senast bekräftar om praktiken kan genomföras eller inte.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, London

www.fininst.uk
instagram.com/fininst_uk_ireland

Målgrupp: Främst studerande inom mediekultur, kulturproduktion eller journalistik.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska och engelska.

Arbetsuppgifter: Medverkan i medieproduktion (foto & klipp, sociala medier), konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet och allmänna kontorsuppgifter. Institutet är litet och arbetstakten kan stundom vara hektisk. För arbetet behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. Erfarenhet av projektarbete ses som en merit.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2023. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 700 euro/månad = totalt 18 700 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 1 500 euro/år).

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: OBS! Praktikens genomförande förutsätter att inreserestriktioner och visumbegränsningar till värdlandet slopas. Under intervjuskedet meddelar vi vilket datum vi senast bekräftar om praktiken kan genomföras eller inte.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands kulturinstitut i New York, USA

http://fciny.org
Målgrupp: Främst studerande inom kommunikation, mediekultur eller kulturproduktion.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i engelska och förmåga att kommunicera på finska. OBS! I ansökan till Finlands kulturinstitut i New York ska ingå ett motivationsbrev på engelska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur i Nordamerika, i synnerhet i New York. Vi skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik. Institutet upprätthåller ett konstnärsresidensprogram, producerar och ordnar utställningar och evenemang och informerar den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer. Praktikanten spelar en viktig roll som en del av institutets expertteam. Arbetsbeskrivning fokuserar på kommunikationsuppgifter; ansvar omfattar diversifierad innehållsproduktion för institutets medier. Dessutom deltar praktikanten i institutets dagliga aktiviteter. Syftet med praktiken är också att utforska konstfältet i New York.

Praktikperiod: 11 månader praktik under perioden 1.1 – 31.12.2023. En ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter praktikantens viseringskostnaderna till USA.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Övrig information: OBS! Praktikens genomförande förutsätter att inreserestriktioner och visumbegränsningar till värdlandet slopas. Under intervjuskedet meddelar vi vilket datum vi senast bekräftar om praktiken kan genomföras eller inte.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finlands institut i Madrid, Spanien

https://madrid.fi
instagram.com/institutofinlandia

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, kulturproduktion och marknadsföring.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och Latinamerika. . OBS! I ansökan till Finlands institut i Madrid ska ingå ett motivationsbrev på spanska (max. en A4-sida).

Arbetsuppgifter: Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Institutets fokusområden ligger på design och interaktion samt fotografi och videokonst. Arbetsuppgifter under kvällstid kan förekomma.

Praktikperiod: 15.1.2022-15.12.2023 eller enligt överenskommelse (11 månader).

Stipendiebelopp: 1 400 €/månad = totalt 15 400 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

Finsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge

www.finno.no
instagram.com/finnokultur

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom konst- och kulturproduktion, kommunikation, media och humanistiska vetenskaper.

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och engelska. Kunskaper i norska är en fördel, men inget krav.

Arbetsuppgifter: Kontakt med finlandssvenskt, finskt och norskt kulturliv samt samarbetspartners. Medverkan i informations- och kommunikationsverksamhet, planera och genomföra evenemang inom olika konstsektorer. Uppgifter inom administration samt att assistera institutets direktör och kulturproducent. Erfarenhet av evenemangsproduktion och god kännedom om sociala medier är en fördel, likaså kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. Arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut kan förekomma.

Praktikperiod: 1.1.–31.12.2023 (11 månader). En ledig stipendiefri månad (juli) under perioden.

Stipendiebelopp: 1 800 €/månad = totalt 19 800 €. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.

Bostad: Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information.

Till varje praktikplats intervjuas ca tre sökande. Intervjuerna hålls i Helsingfors eller på distans. Tidpunkten meddelas senare.

För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi