Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond beviljar bidrag för att främja de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Vi beviljar också bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran.

Ansökningstiden

1-30.9. vartannat år - jämna år.

För vad

Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Särskilt beaktas de traditionella näringsformerna såsom fiske, ungdomens utbildningsbehov och svenska kulturella strävanden.

Summa

Vi skickar besked i mitten av december till den mejladress som finns i sökandeprofilen. Du kan lyfta ett beviljat stipendium efter den 1 januari.

Redovisning

Inom ett år efter att bidraget har lyfts.
För mera information, kontakta:

Matts Blomqvist

matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi