Tillbaka
3.2.23   (Redigerad 7.3.23)   |   Nyheter

Fortbildningsresa till Oslo och Utøya

- Jag trodde att denna resa skulle vara tung och dyster. Istället blev jag än en gång övertygad om människans förmåga att alltid tro på det goda, säger Clara Lindqvist, biträdande rektor vid grundskolan Norsen som deltog i fortbildningsresan år 2022. Foto: Utøya i september 2022, Katarina von Numers-Ekman.

Jobbar du med elev- eller studerandevård i årskurs 7-9 eller på andra stadiet? I september 2023 ordnar vi en fortbildningsresa till Oslo och Utøya med temat Kris och trauma i skolan.

Tid och plats

Fortbildningsresan Kris och trauma i skolan ordnas i Oslo och på Utøya den 13–15 september 2023.

Vem kan söka?

Resan riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med elev- och studerandevård, till exempel:

  • skolkuratorer
  • skolpsykologer
  • skolhälsovårdare
  • elev- och studiehandledare
  • lärare som deltar i skolans elevvårds- eller studerandevårdsgrupp

Efter resan ska du föra de insikter du fått under resan vidare till dina kolleger. Ett viktigt syfte med resan är också att dela erfarenheter och skapa nya nätverk mellan deltagarna.

Ansökningstid

Ansökningstiden är öppen till och med 28 februari 2023. Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Besked till deltagarna

Sammanlagt 30 personer får plats på resan. Vi meddelar dem som får delta i resan kort efter att ansökningstiden gått ut.

Vi utser deltagarna utgående från motiveringen till deltagandet. Dessutom vill vi att det finns en god regional spridning inom gruppen och att flera yrkeskategorier är representerade.

Finansiering

Resan finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Vi står för subventionerade flygresor, logi, program och dessutom två luncher och en middag. Övriga kostnader står deltagarna eller deras arbetsgivare för. Du reserverar och betalar själv dina flygbiljetter. Bidraget för flygbiljetterna (150 euro/200 euro beroende på varifrån du reser) betalas mot kvitto.

Folkhälsan är sakkunnigorgan i samarbetet kring resan.

Noggrannare information

Sonja Ollas-Airinen
specialsakkunnig
sonja.ollas-airinen(at)bmr.fi

Fortbildningsresa till Oslo och Utøya