Tillbaka
7.9.22   |   Nyheter

Nästan 900 studerande får Studiefondens stipendium

Bild: Frida Lönnroos

Många vill igen studera utomlands. Samtidigt blir det allt svårare att få pengarna att räcka till i vardagen. Svenska studiefonden delar i år ut nästan 900 000 euro till studerande och läroinrättningar. Fler sökande än normalt får bidrag av sociala och ekonomiska skäl.

Studiefonden beviljade i år nästan 900 stipendier. På grund av bland annat tydliga ansökningskriterier fick hela 80 procent av de sökande positivt besked. Hela 14 procent av stipendierna beviljades av sociala och ekonomiska orsaker.

– I ansökningarna såg vi spår av både isolering och osäkerhet. Många studerande berättar att de mår dåligt, känner sig ensamma och att deras ekonomi har försämrats under coronatiden, säger Katja Zevallos som är ombudsman på Svenska studiefonden.

– En ny trend var att många sökte bidrag på grund av höga bensinpriser. Studerande pendlar ofta långa sträckor till studieorten och har höga rese- eller bensinkostnader, säger Zevallos.

Av bidragen beviljas drygt hälften för studier i Finland och resten för studier utomlands – utbytesstudier, utlandspraktik eller examensstudier utomlands.

– Efter två år med coronarestriktioner och inställda utbytesperioder är nu lika många som före år 2020 på väg utomlands, säger Katja Zevallos.

Totalt fick Studiefonden 1 090 ansökningar i år. Det är ungefär 120 fler ansökningar än ifjol, då coronakrisen präglade både antalet ansökningar och de inlämnade ansökningarna.

Vem kan få ett stipendium?

Heltidsstuderande vid högskolor eller universitet kan få ett stipendium från Studiefonden. De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgarskap eller vara bosatta i Finland. Man kan beviljas stipendium högst en gång och endast för sin första examen.

Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro. För utbytesstudier är beloppen mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens plats och längd. Studiefonden betalar ut 85 procent av stipendiet genast och 15 procent efter att man godkänt studerandes redovisning över hur stipendiet har använts.

Ungefär 170 000 euro till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildningsenheter och folkhögskolor bidrag för elevstipendier och för extra insatser som stöder elevernas eller studerandes inlärning. I år fick 52 läroinrättningar totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium.

Om Svenska studiefonden

Svenska studiefonden har varje år ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får då besked. Läs mera om Studiefondens kriterier för att bevilja stipendier på Studiefondens webbplats.

Följande stiftelser och föreningar deltar i finansieringen av stipendierna:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

***

Noggrannare information och kommentarer

Katja Zevallos
ombudsman
Svenska studiefonden
kontakt(at)studiefonden.fi

Pressmeddelande
Svenska studiefonden
Helsingfors den 7 september 2022

Nästan 900 studerande får Studiefondens stipendium