Tillbaka
2.9.22   |   Nyheter

Gunilla Luther-Lindqvist är årets Fredrika

Bilden på stipendiaten Gunilla Luther-Lindqvist är tagen av Linda Tallroth-Paananen

Människor på flykt undan konflikter, krig och rädsla är i akut behov av hjälp, skydd, boende, mat och trygghet. Årets Fredrika-stipendiat Gunilla Luther-Lindqvist är frivilligarbetaren som outtröttligt jobbar för att hjälpbehövande och utsatta ska få en tryggare tillvaro.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är 100 miljoner människor på flykt just nu. Medmänsklighet och den samhällsmoderlighet som var ett rättesnöre för Fredrika Runeberg behövs mer än någonsin.

Gunilla Luther-Lindqvist har via hjälporganisationen Nada-Nord i Jakobstad länge jobbat för utsatta människor i flyktingläger och i närområdet. Flera gånger har Luther-Lindqvist tillsammans med andra hjälparbetare rest till flyktingläger för att stödja människor i nöd; de har drivit insamlingar och transporterat förnödenheter till hjälpbehövande.

Ur stipendiekommitténs motivering

[…]

Gunilla Luther-Lindqvist har under lång tid gjort stora insatser som hjälparbetare vid hjälporganisationen Nada-Nord rf med hemort i Jakobstad. Hon är också ordförande för föreningen, som erbjuder hjälp till barn, föräldrar och åldringar som lever i krisdrabbade områden utomlands och till dem som lider nöd i närregionen.

Största delen av hjälpen utomlands består av förnödenheter som köps på plats. Men Nada-Nord har också donerat räddningsbåtar, sjukhustält och låtit bygga en lekpark på ett flyktingläger. Här hemma hjälper man främst genom bidrag till mat och kläder samt upplevelser som ger en liten guldkant till människor i nöd, främst barnfamiljer och åldringar.

Gunilla Luther-Lindqvist har genom sitt arbete i Nada-Nord visat ett outtröttligt engagemang för hjälpbehövande och utsatta människor. Hon inspirerar andra till frivilligarbete och hennes livssyn speglas i Nada- Nords motto: ”Det vi gör, gör vi tillsammans med stor kärlek!” I hennes engagemang syns den samhällsmoderlighet som världen behöver mer av!

Linda Tallroth-Paananen

Om Nada Nord

Nada-Nord är en ideell politiskt och religiöst obunden organisation som grundades i Jakobstad 1993. Syftet är att hjälpa barn, föräldrar och åldringar som lever i krisdrabbade områden eller i stor nöd i närregionen.

Läs mera på www.nadanord.fi.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut på Fredrikas födelsedag den 2 september. Stipendiet går till förtjänta personer som arbetar i hennes anda.

Fredrika-stipendiet är på 10 000 euro.

Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. Också i år hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag till stipendiekommittén.

I kommittén finns representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund,
  • Svenska kulturfonden,
  • Svenska kvinnoförbundet och
  • Svenska folkskolans vänner.

Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

***

Pressmeddelande från Svenska kulturfonden, Finlands svenska Marthaförbund, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkskolans vänner
Den 2 september 2022

Intervjuförfrågningar:
Gunilla Luther-Lindqvist
044 712 0620

Gunilla Luther-Lindqvist är årets Fredrika