Tillbaka
7.4.22   (Redigerad 4.5.22)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vi satsar mera på flerspråkighet – nu kommer Hallå Två

Kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet Hallå! får en fortsättning. Nu lanserar vi Hallå Två – bidrag för språkmöten och språkprojekt. Vi delar ut totalt en miljon euro under 2023 och 2024.

Kulturfonden delade under åren 2018–2021 ut totalt sex miljoner euro till 78 projekt som på olika sätt främjade flerspråkighet i Finland. Programmet är nu avslutat och utredaren Lia Markelin vid Tankesmedjan Magma har utvärderat resultaten och kartlagt effekterna. Läs utvärderingen på Kulturfondens webbplats.

– Magmas utvärdering visar att vår satsning var lyckad, men att jobbet också borde fortsätta. Hallå!-programmet lockade ett rekordantal nya finskspråkiga aktörer som vill jobba för tvåspråkigheten och det svenska i Finland. Det vill vi ta vara på och fortsätter satsningen på flerspråkighet med två nya bidrag, Hallå Två, säger Svenska kulturfondens ledande utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

Inom Hallå Två utvidgar Kulturfonden målgrupperna till att omfatta också andra språkgrupper och invandrare som vill komma i kontakt med det svenska i Finland och lära sig svenska.

– Grundidén är ändå oförändrad; vi efterlyser också nu projekt som är inkluderande, nyskapande och främjar förståelse mellan olika kulturer och språkgrupper, säger Lindström.

Två olika stora bidrag

Kulturfonden kan bevilja Hallå Två-bidrag för

 • språkmöten – mindre projekt eller evenemang där språkgrupper möts får 1 000 – 5 000 euro och
 • språkprojekt – större projekt får 25 000 euro.

Under två år delar Kulturfonden ut totalt en miljon euro till projekt som till exempel

 • skapar möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer och språk
 • i föreningslivet uppmuntrar till positiva attityder och kunskapsutbyte mellan svenskspråkiga och andra språkgrupper
 • utvecklar digitala verktyg och metoder för språkanvändning och språkinlärning
 • stärker den fria bildningens roll inom språklärande och integration
 • utvecklar språkliga kompetenser hos olika yrkesgrupper

Projekten ska vara inom något av de områden som ingår i Kulturfondens uppdrag: konst och kultur, utbildning och medborgaraktiviteter.

Vem kan få Hallå Två-bidrag?

Hallå Två-bidragen kan sökas av

 • organisationer,
 • föreningar,
 • kulturinstitutioner,
 • församlingar,
 • kommuner,
 • enheter inom småbarnspedagogiken och skolor på alla stadier,
 • högskolor och universitet,
 • aktörer inom den fria bildningen och
 • företag.

Bidragen är inte för privatpersoner, arbetsgrupper eller forskningsprojekt. Forskningsprojekt om flerspråkighet kan fortsättningsvis söka bidrag i november.

Ansökningar i september

Ansökningstiden för Hallå Två-bidragen är i september 2022 och 2023. Kulturfondens styrelse fattar beslut om bidragen i december och bidragen kan lyftas därpå följande år.

Ansökningsblanketten finns på svenska, finska och engelska.

Fakta om Hallå Två

 • Två bidrag; Hallå Två språkmöte för mindre projekt och Hallå Två språkprojekt för större projekt.
 • Ansökningstid i september 2022 och 2023.
 • Kulturfonden delar ut en miljon euro – 500 000 euro år 2023 och 500 000 euro år 2024.

***

Pressmeddelande
Den 7 april 2022

Noggrannare information
Berndt-Johan Lindström
ledande ombudsman, utbildning
berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
tfn 040 838 1358

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
tfn 040 537 1494

Vi satsar mera på flerspråkighet – nu kommer Hallå Två

Bild: Saara Autere