Tillbaka
16.12.21   (Redigerad 17.12.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Över 100 000 euro till kandidater i välfärdsområdesvalet

I slutet av januari ordnas det första välfärdsområdesvalet. Vi har gett 110 000 euro till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland som fördelar pengarna bland kandidater som verkar för tvåspråkighet.


Att få vård på sitt modersmål är livsviktigt, men inte alltid en självklarhet. I välfärdsområdesvalet är fokus på social- och hälsovårdsfrågor och därför är språkfrågan extra viktig. Det säger Ted Urho som är ombud på Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

– Social- och hälsovårdsreformen är en av de största reformerna på väldigt länge. Det är en stor förändring då frågor som tidigare avgjorts i kommunerna flyttar till välfärdsområdet. Till exempel i Västra Nylands välfärdsområde, som sträcker sig från Esbo till Hangö, ska 79 ledamöter fatta beslut om vården, säger Ted Urho.

Kulturfondens bidrag går till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, men pengarna hamnar i slutänden hos olika partiers kandidater som inom politiken verkar för ett tvåspråkigt Finland. Kandidater ska senast 21.12.2021 lämna in ansökningar till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, som sedan fördelar bidragen enligt de politiska styrkeförhållandena. Cirka 70 procent av bidragen går till Svenska folkpartiets kandidater och cirka 30 procent till kandidater från andra partier.

Om Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland verkar för ökad förståelse för och kunskap om Finlands tvåspråkighet och stärkt representation av svenskspråkiga i riksdag och regering. Stiftelsen arbetar för att båda nationalspråkgrupperna på likvärdiga grunder ska kunna delta och göra kampanj inför allmänna val.
Läs mera på www.tvasprakiga.fi.

Kulturfonden stöder Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland med verksamhetsbidrag och under valår också med kampanjbidrag. Alla Kulturfondens bidrag till stiftelsen sedan 2014 har publicerats på webbsidan beviljade.kulturfonden.fi.

Har du frågor om Kulturfondens bidrag till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland? Kontakta soren.lillkung(at)kulturfonden.fi.

Över 100 000 euro till kandidater i välfärdsområdesvalet

Bild: Pixabay