Tillbaka
14.12.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Över 1,3 miljoner euro till Österbotten

Ansökningarna till våra österbottniska specialfonder var varierande och mångsidiga, enligt Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten.

Nu delar Svenska kulturfonden ut över 1,3 miljoner euro ur österbottniska specialfonder. De över 600 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

Svenska Österbottens kulturfond

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) består av 30 specialfonder. Ur specialfonderna inom SÖK delar vi nu ut totalt över en halv miljon euro.

– Ansökningarna var väldigt varierande och mångsidiga. I år beviljade vi ur Åke Finells fond många bidrag för forskning inom skogsbruk, säger Martin Enroth, Kulturfondens ombudsman i Österbotten.

De två största fonderna inom SÖK är Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och Henry och Martta Bertells minnesfond.

Över 100 studerande får stipendium ur Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Westbergs fond delar ut nästan 85 000 euro. Totalt 162 studerande ansökte om bidrag ur Westbergs fond. Alla beviljade stipendium ur Westbergs fond finns listade här.

Henry och Martta Bertells minnesfond delar ut sammanlagt över 220 000 euro till nästan 420 studerande. Här kan du se vem som fick stipendium ur Bertells minnesfond.

Ur de övriga specialfonderna inom SÖK delades ut nästan 240 000 euro till knappt 90 sökande. Totalt 224 ansökte om bidrag.

Här kan du bekanta dig med bidragsmottagarna inom SÖK.

Nästan 30 utvecklingsprojekt i Sydösterbotten

I år tog vi för första gånger emot ansökningar om bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Intresset var stort och 95 sökande gjorde anspråk på nästan tre miljoner euro. Av dem beviljas 28 sökande bidrag på sammanlagt 720 000 euro.

Ungefär hälften av projekten beviljas bidrag för fleråriga projekt. Martin Enroth är glad över att så många vill driva goda utvecklingsprojekt.

–  De regionala utvecklingsprojekten bidrar till att stärka och utveckla Sydösterbotten. Projekten som nu får bidrag är både modiga och inspirerande, säger Enroth. 

Bidragen är mellan 2 500 euro och 80 000 euro. Några exempel på projekt som får bidrag:

  • Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv rf får 24 000 euro för att skapa och utveckla dramatiserade guidningar för barn och unga i Österbotten
  • Förebyggarna rf får 70 000 euro för ett flerårigt projekt om ungdomskulturens utveckling i Närpes
  • Kristinestads näringslivscentral får 45 000 euro för en tankesmedja i Sydösterbotten

Bekanta dig med alla projekt som beviljats bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond här.

Kristinestads kulturfond delar ut över 36 000 euro

Kristinestads kulturfond delar ut bidrag för över 36 000 euro till 14 sökande. Bidragen är mellan 500 och 10 000 euro.

Bidragen går till både organisationer och privatpersoner som är verksamma i Kristinestad.

Bekanta dig med alla beviljade bidrag ur Kristinestads kulturfond.

Bakgrund

Bidragen fördelas ur flera österbottniska specialfonder enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj.

Alla österbottniska specialfonder hade ansökningstid i september. Kulturfondens styrelse fattade beslut om bidragen i december. Bidragen kan lyftas från och med januari 2022.

***

Pressmeddelande
Svenska kulturfonden
Tisdagen den 14 december 2021 – publiceringsfritt

Noggrannare information:

Martin Enroth
ombudsman, Österbotten
martin.enroth(at)kulturfonden.fi
tfn 040 715 4697

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
tfn 040 537 1494

Över 1,3 miljoner euro till Österbotten