Tillbaka
22.11.21   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Grand utvecklar för över 80 000 euro

Svenska kulturfonden ger 82 500 euro till kulturhuset Grand i Borgå. Med hjälp av bidraget ska Grand utveckla verksamheten och på sikt få en egen stabil ekonomi.

– Vi stöder mer än gärna kulturhus, men för oss är det också viktigt att verksamheten inte enbart är beroende av våra bidrag. Vårt mål är nu att Grand utvecklar verksamheten, skapar flera egna produktioner, ökar sina intäkter och på sikt klarar sig med bidrag som ligger på samma nivå som de vi ger till andra kulturhus, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung.

Det här har hänt

Kulturfonden har under många år beviljat bidrag för verksamheten i kulturhuset Grand i Borgå. Redan när kulturhuset grundades i slutet av 1990-talet var Kulturfonden involverad. Fram till år 2020 ägde dessutom Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar fastigheten som Grand verkar i.

Kulturfonden har gett större bidrag till Grand än till andra jämförbara kulturhus, men i mars 2021 sänktes bidraget från 60 000 till 20 000 euro. Fastigheten Grand hade sålts till Aktiastiftelsen i Borgå och hyressubventionen som tidigare ingått i bidraget var inte länge aktuell.

Kulturfonden och Grand har sedan våren tillsammans diskuterat olika sätt att utveckla verksamheten.

Bredare repertoar och egna produktioner

I slutet av november inleder en styrgrupp som leder utvecklingen sitt arbete.

– Grand ska vara ett levande teaterhus med en mångsidig repertoar med allt från teaterskolor till amatörteatrar, egna produktioner och professionella uppsättningar. Vi vill stärka vår egen produktion, ha regelbunden teaterverksamhet i huset och också stödja andra östnyländska kulturaktörer, säger Nadina Vihinen som är verksamhetsledare vid Kulturföreningen Grand.

Projektet drivs under två år ochen extern granskare utvärderar det redan från start.

Kulturfondens bidrag utbetalas till Kulturföreningen Grand som driver kulturhuset i Borgå.Föreningen driver också Luckan i Borgå, men bidragen till Luckan har inte förändrats under de senaste åren.

Här finns alla bidrag som Kulturfonden beviljat till Kulturföreningen Grand sedan 2007.

Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander anmälde jäv och deltog inte i behandlingen eller beslutet.

***

Svenska kulturfonden

Pressmeddelande – får fritt publiceras

Måndagen den 22 november 2021

Noggrannare information ger

Sören Lillkung (kommentarer)
vd
040 620 7500
soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

Nadina Vihinen (kommentarer)
verksamhetsledare, Kulturföreningen Grand
040 845 6133
nadina.vihinen(at)grand.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Grand utvecklar för över 80 000 euro

Bild: Kulturhuset Grand