Tillbaka
28.12.20   (Redigerad 26.1.21)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nu lanseras forskningsprogrammet “Framtida utmaningar i Norden”

Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag? Det här ska forskningsprogrammet “Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället” ta reda på. Ansökan är öppen mellan den 1 januari och 15 februari 2021 på futurenordics.org.


Det nya århundradet har fört med sig stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel.

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen.

Forskningsprogrammet finansieras av

  • Svenska kulturfonden,
  • Svenska litteratursällskapet i Finland,
  • Suomen Kulttuurirahasto,
  • Riksbankens Jubileumsfond (Sverige) och
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Ansök

Forskningsprogrammet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

  • Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen.
  • Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige.
  • Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras.
  • Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga.
  • Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.

Ansökan görs i två steg. Gör först en kortare ansökan. Ansökningstiden är 1.1-15.2.2021. De projekt som väljs i en första gallring, får senare lämna in en fullständig ansökan.

Läs mer och ansök på futurenordics.org.

Nu lanseras forskningsprogrammet “Framtida utmaningar i Norden”