Tillbaka
2.9.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sjukskötarna är årets Fredrikor

Sjuksköterkseföreningen i Finland och verksamhetsledare Sandra Alldén får Fredrika Runeberg-stipendier 2020. Bild: Tage Rönnqvist

Vem är vardagshjältarna då världen satt vardagen på undantag? De som alla dagar gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. De som coronapandemin har krävt ännu större uppoffringar av. Årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro går till Sjuksköterskeföreningen i Finland.

– Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många riskerar både den egna och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i vårdarna själva, i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället, säger Sandra Alldén, sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf.

Fredrika Runeberg-stipendiekommittén gav i år första gången allmänheten möjlighet att nominera sin kandidat för Fredrika Runeberg-stipendiet. Både sjukskötarna som yrkesgrupp och Sjuksköterskeföreningen återkom flera gånger bland de nästan fyrtio förslagen på personer och organisationer som gjort tydliga och samhällsmoderliga insatser.

Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framom sin egen säkerhet. Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället har sjukskötarna jobbat hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin.

– Att vara vårdare kräver att man är modig, osjälvisk och professionell. Fredrikastipendiet ger både erkänsla och synlighet för jobbet som alla sjukskötare gör. Det visar att sjukskötarna har en viktig roll i samhället. Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb, säger Sandra Alldén.

Så här motiverade stipendiekommittén sitt beslut

”Mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen.

När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen. Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Därför är de väl värda ett stipendium ur den fond vars syfte är att bevara minnet av hennes gärning.

Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta nöden. Sjuksköterskeföreningen som grundades 1898 har ett liknande syfte: att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland.

WHO har utsett år 2020 till Sjukskötarens och barnmorskans år. Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.”

Läs mera om Sjuksköterskeföreningen i Finland på webbplatsen https://www.sffi.fi.

Prisutdelningen

I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt. På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion som från och med onsdagen den 2 september finns på www.kulturfonden.fi.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid.

Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund,
  • Svenska kulturfonden,
  • Svenska kvinnoförbundet och
  • Svenska folkskolans vänner. 

Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 2 september 2020

Noggrannare information

Sandra Alldén
verksamhetsledare, sjukskötare
Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
045 143 7575
sandra.allden(at)sffi.fi

Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
kommunikationschef, Svenska kulturfonden
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Sjukskötarna är årets Fredrikor