Tillbaka
8.4.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturkraft skapar samhörighet på distans

Varje måndag kommer en ny videohälsning till alla barn och unga. Det här är DUNK:s sätt att uppmuntra och inspirera alla som nu sköter skolarbete och studier på distans. Kulturfonden bidrar med finansieringen.

De allra flesta av vårens stora evenemang är antingen inhiberade eller uppskjutna. Att hantera sin besvikelse och känna samhörighet med andra i samma sits blir svårt då alla kontakter sker på distans.

Det här blev startskottet till kampanjen Kulturkraft. Idén till kampanjen kom från lärare och rektor vid Korsholms gymnasium. DUNK, De Ungas Musikförbund, tog lyra och vände sig till Svenska kulturfonden med ett förslag. Kulturfonden såg positivt på initiativet och tog beslut om att finansiera kampanjen med 10 000 euro.

– För alla som på något sätt jobbar med Skolmusik är det viktigt att också nu hålla ångan uppe. Vi håller kontakt till skolorna i Svenskfinland och erbjuder digitalt material och idéer för distansundervisningen, säger Martin Enroth på DUNK.

Projektet Kulturkraft producerar ett tiotal videohälsningar av kända musiker. Varje måndag publiceras ett nytt videoklipp på Skolmusiks webbplats och på Youtube. Alla finlandssvenska skolor får en länk till videohälsningen som de sedan kan sprida bland till elever.

– Vi hoppas att videoklippen väcker glädje och inspiration och en känsla av gemenskap, säger Enroth.

I den första videon i kampanjen hälsar a cappella-gruppen FORK till alla som övat inför Skolmusik.

– Ni hade – liksom vi – en stor konsert på kommande och en massa övningar för den. Nu blev det som det blev då vi alla sitter hemma, hälsar Kasper Ramström från FORK i den första videohälsningen.

Kulturfondens stöder kulturfältet också under coronakrisen

  • Kulturkraft är ett av de projekt som Kulturfonden raskt tagit beslut om att finansiera under coronakrisen, Förutom kämpahälsningarna, ger kampanjen också arbetsmöjlighet åt tio frilansande musiker och konstnärer.
  • Kulturfonden har också i samarbete med Konstsamfundet lanserat bidragsformen Kultur under tiden med sammanlagt 400 000 euro att fördela fram till mitten av april.
  • E-biblioteket Ebbans böcker används nu fritt i nästan alla svenskspråkiga skolor och språkbadsskolor. På det här sättet stöder Kulturfonden och de andra finlandssvenska fonderna skolorna och lärarna i årkurs 1-9 under coronakrisen.
  • Till den nationella coronakrishjälpen för professionella konst- och kulturutövare har Kulturfonden bidragit med 100 000 euro. Det här är ett samarbete med de stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike). Stödpaketet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro.

***

Pressmeddelande
Helsingfors den 8 april 2020

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Kulturkraft skapar samhörighet på distans

FORK är först ut med sin videohälsning i projektet Kulturkraft.