Tillbaka
16.1.20   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Biblioteksjobb – teori, praktik och mycket mer

Biblioteksutbildning är allt oftare en merit i stället för ett behörighetskrav. Det här konstaterar informatiker Maria Grundvall i en rapport om bibliotekspersonalens utbildning, rekrytering och arbete på svenska i Finland.

Lagen om allmänna bibliotek ändrades inför år 2017. Ändringen innebar att behörighetskraven för bibliotekspersonal luckrades upp och kommunerna fick rätt så fritt besluta om vilka kompetenser de anställda ska ha.

Maria Grundvall, informatiker på Grankulla stadsbibliotek, fick i början av år 2019 i uppdrag att sammanställa en rapport om läget inom den svenskspråkiga biblioteksutbildningen. Fokus låg också på bibliotekspersonalens arbetsbild och rekrytering i tvåspråkiga kommuner.

Prioriterar biblioteken numera andra färdigheter än yrkestekniska och behörighetsgivande biblioteksutbildning då man rekryterar personal?

– Biblioteken fokuserar ofta på personliga och sociala kompetenser vid rekryteringar. Men är det här något som utbildningen överhuvudtaget kan påverka, funderar Maria Grundvall.

Enligt Grundvalls rapport pekar både biblioteksanställda och rekryterare på kunskapsluckor i utbildningen. Den svenska biblioteksutbildningen är snävare och har färre aktörer än den finska. Dessutom är Finland det enda landet i Norden som ordnar biblioteksutbildning också på andra stadiet, utöver högskolenivån.

– Biblioteksarbetet är mycket varierande och ställer stora krav på de anställda. En enskild utbildning kan ha svårt att täcka alla kompetensområden. Det finns goda argument för att bredda utbildningen – både inom de utbildningslinjer som redan finns och genom att skapa nya, säger Maria Grundvall.

Grundvalls rapport Det breda uppdraget – Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland presenterades torsdagen den 16 januari 2020 på Böle bibliotek i Helsingfors. Rapporten har gjorts på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket. Kulturfonden har finansierat utredningen.

Beställ rapporten via Kulturfondens kansli (thua.hoyer(at)kulturfonden.fi) eller ladda ned den här: https://www.kulturfonden.fi/publikationer/.

***

Pressmeddelande
Torsdagen den 16 januari 2020

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:

Maria Grundvall (kommentarer om utredningen)
informatiker, utredare
biblioteksutredning(at)gmail.com
040 512 0854

Anna Wilhelmson
Svenska kulturfonden
ombudsman, kultur
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
Svenska kulturfonden
kommunikationschef
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 494 0817

Biblioteksjobb – teori, praktik och mycket mer