Tillbaka
8.1.20   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Visst ses vi på Educa-mässan?

Bild: Jakke Nikkarinen

Svenska kulturfonden deltar i Educa-mässan fredag och lördag 24-25.1.2020. I vår monter 6r40 bjuder vi inspiration om läsning, kultur, naturvetenskap, teater och språk.

Du hittar oss i det svenska kvarteret. Sikta på de röda ”Hörnan”-skyltarna så hittar du oss.

På plats i vår monter finns 16 projekt som fått bidrag av oss. De presenterar sin verksamhet och bjuder på tips och idéer. Kom gärna förbi för att diskutera.

Vårt utbildningsteam finns också på plats i vår monter under hela mässan.

I vår monter hittar du:

På fredag (mässan öppen kl. 10-20):

kl. 10-13 Läsambassadörerna, Sydkustens ordkonstskola, Ebban och Estrids Bokklubb

kl. 13-16 Kulturkarnevalen, Skolmusik, Skoloperan

kl. 16-19 Skolresurs, Knattelabbet, Ma.fi

På lördag (mässan öppen kl. 10-17):

kl. 10-13 DOT, Teater Tapir

kl. 13-16 Moilo, Språkambassadörerna, UWC

Projekten

Läsning

Läsambassadörerna

Syftet med projektet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. De finlandssvenska läsambassadörerna heter Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. Kulturfonden finansierar läsambassadörerna med 160 000 euro under åren 2019-2021.

Sydkustens ordkonstskola

Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst och ordkonstverkstäder runt om i Finland. Kulturfonden gav Sydkustens landskapsförbund 130 000 euro i verksamhetsbidrag 2019.

Ebban

Ebban är ett elektroniskt bibliotek för lärare och elever. I Ebban finns både e-böcker och ljudböcker. Kulturfonden har gett bidrag under två läsår till Ebban, totalt 120 000 euro.

Estrids Bokklubb

Estrids Bokklubb är en videoserie om barnböcker. I serien intervjuar 13-åriga Estrid barnboksförfattare och barnboksillustratörer. Kulturfonden har gett bidrag till alla tre säsonger av Estrids bokklubb, totalt 31 000 euro.

Kultur

Kulturkarnevalen

Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar. Under en helg får deltagarna prova på olika kulturuttryck. Karnevalen samlar årligen 400-500 deltagare. Kulturfonden har varit Kulturkarnevalens huvudfinansiär sedan starten. År 2019 bidrog Kulturfonden med 160 000 euro.

Skolmusik

Skolmusik ger elever i grundskolan, gymnasiet och stråk- och blåsensembler att mötas i musikens tecken. DUNK tog initiativet till Skolmusik. Sedan den första Skolmusikfestivalen år 1990 har Skolmusik ordnats vart tredje år. År 2020 ordnas Skolmusik i Jakobstad. Kulturfondens bidrar med 30 000 euro till Skolmusik 2020.

Skoloperan

Den första svenskspråkiga skoloperan, Djurens planet, hade sin premiär i mars 2019. Nu kan svenskspråkiga skolor anmäla sitt intresse för att förverkliga operan i sin skola. Kulturfonden bidrog med 10 000 euro till skoloperan år 2018.

Naturvetenskap

Skolresurs

Skolresurs, resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Målsättningen är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.

Knattelabbet

I Knattelabbet vid Skärgårdscentrum Korpoström får barn och nyfikna vuxna lära sig om olika arter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbottnen genom mikroskop och ta vattenprover på olika ställen i hamnen. Kulturfonden bidrog med 6 000 euro till Knattelabbet år 2018.

Ma.fi

Ma.fi är en elektronisk lärobok i matematik för årskurserna 7-9 i den grundläggande undervisningen. I boken finns mycket extra material och fördjupningar och kan användas gratis av alla skolor. Det är William Barman och Sebastian Laxell som skapat ma.fi. Kulturfonden har under flera åt gett bidrag för dryga 38 000 euro till utvecklingen av ma.fi.

Teater

DOT

Drama och Teater – DOT är ett dramapedagogiskt kompetenscenter. DOT ordnar föreställningar, tidsresor och skräddarsyr projekt på två språk. Kulturfonden gav ett verksamhetsbidrag på 12 000 euro till DOT år 2019.  

Teater Tapir

Teater Tapir är en punkinspirerad rekvisitaälskande teater. Teater Tapir turnerar  i skolor, bibliotek och daghem, just nu med diktshowen Röjsfasoner (samt vuxenvarianten av densamma) och planerar en ny pjäs om vänskap. I rymden. År 2018 beviljade Kulturfonden 4 000 euro till Teater Tapir för en barnpjäs och diktshow.

Språk

Moilo

Moilo är ett kreativt bolag som jobbar för att stärka utvecklingen och den kognitiva inlärningen hos barn. Just nu utvecklas Moilo appen Lingualong med hjälp av ett treårigt av bidrag av Kulturfonden. Moilo får totalt 400 000 euro inom ramen för Kulturfondens strategiska program Hallå!

Språkambassadörerna

Språkambassadörerna är ett projekt där skolor och organisationer kan beställa ett besök av en ambassadör. Språkambassadören berättar sin historia om hur hen lärt sig det andra inhemska språken. Språkambassadörerna är ett Hallå!-projekt med ett bidrag på 250 000 euro av Kulturfonden.

UWC

UWC (United World Colleges) –skolorna är internationella skolor som grundar sig på den tyska pedagogen Kurt Hahns ideologi, där ungdomar i gymnasieåldern från olika delar av världen lever och lär tillsammans under två intensiva år. De finländska UWC-stipendiaternas utbildning finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Visst ses vi på Educa-mässan?