Tillbaka
2.1.20   (Redigerad 7.1.20)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nya regler för resebidrag inom konst och kultur

Bild: Tage Rönnqvist

Med våra resebidrag inom konst och kultur vill vi främja svenskspråkiga konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten – internationellt och inom Finland.

Vem kan söka bidraget?

Från och med januari 2020 kan både enskilda konstnärer och kulturarbetare och organisationer ansöka om bidrag för resor inom konst och kultur. Arbetsgrupper kan däremot inte längre lämna in en gemensam ansökan.

Hur ska vi ansöka om vi reser i grupp?

Vi rekommenderar att alla resenärer ansöker enskilt om bidrag för sin egen resa. Då kan vi bättre beakta allas enskilda omständigheter.

Om gruppen som reser är en del av en organisation, till exempel personal på samma teater, rekommenderar vi att organisationen gör ansökan.

Ifall arbetsgivarorganisationen har en kommunal eller statlig huvudman, till exempel ett bibliotek, är det däremot bättre att resenärerna ansöker enskilt. 

Kan anställda inom offentlig verksamhet få resebidrag?

Ja, om kriterierna i övrigt uppfylls kan anställda inom till exempel bibliotek och kommunala museer ansöka om resebidrag.

Om du är anställd inom utbildningssektorn (också grundläggande konstundervisning), ska du däremot ansöka om Fortbildningsstipendium inom utbildning. 

För vilka kostnader kan jag söka resebidrag?

Bidraget får användas för:

  • Resekostnader. Använd gärna allmänna färdmedel.
  • Logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ
  • Kurs- och konferensavgifter, inträdesbiljetter

Observera att bidraget inte är avsett att täcka alla kostnader. I första hand beaktas kostnaderna för resor och logi, i andra hand kursavgifter och liknande kostnader.

 Bidraget ges INTE för:

  • Dagtraktamenten
  • Kostnader för mat och dryck
  • Ersättning för vikariekostnad eller utebliven inkomst

Jag undviker att flyga – är det okej om resan blir långsammare eller dyrare?

Ja, det är det. Vi på Kulturfonden strävar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 i alla sina uppdrag. Vi hoppas att våra bidragsmottagare vill göra detsamma.

Kan jag ansöka för en resa i Finland?

Ja, det går bra. Bidrag kan inte sökas som ersättning för regelbundna pendlingskostnader eller liknande.

För hurdana resor beviljas bidraget?

Resebidrag kan beviljas för resor med fortbildande syfte – till exempek kurser och seminarier), för AIR-vistelser, studiebesök och andra korta vistelser som anknyter till arbetet som konstnär.

Jag har fått en inbjudan att hålla en utställning utomlands – kan jag söka resebidrag?

Enskilda konstnärer kan ansöka om resebidrag för att till exempel närvara vid vernissage eller andra kortare vistelser i samband med egna projekt utomlands.

Resebidrag beviljas inte för att förbereda projektet före resan – ansök då hellre om projektbidrag i november.

Turnerande grupper ska inte söka resebidrag för sina resekostnader. Sök istället turnébidrag.

Nya regler för resebidrag inom konst och kultur