Tillbaka
18.12.19   |   Nyheter

Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland.

En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke.

I projektet ingår:

  • forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nyland
  • fortbildning för lantbruksföretagare
  • en utredning om nyländska REKO-ringar
  • stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare

Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare.

Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden.

***
Den 18 december 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information:

Novias enhetschef Eva Sandberg-Kilpi svarar på frågor om projektet.
044 449 8251
eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi

Matts Blomqvist
ombudsman, Nyland
050 592 3795
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
040 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

Bild: Jenna Nyman/Novia