Tillbaka
18.12.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland.

En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke.

I projektet ingår:

  • forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nyland
  • fortbildning för lantbruksföretagare
  • en utredning om nyländska REKO-ringar
  • stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare

Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare.

Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden.

***
Den 18 december 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information:

Novias enhetschef Eva Sandberg-Kilpi svarar på frågor om projektet.
044 449 8251
eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi

Matts Blomqvist
ombudsman, Nyland
050 592 3795
matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

Martina Landén-Westerholm
kommunikationschef
040 595 0817
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

Annika Rönnblad
kommunikationsassistent
040 537 1494
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

Bild: Jenna Nyman/Novia