Tillbaka
11.12.19   (Redigerad 23.1.20)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kris och trauma i skolan – en fortbildningsresa till Oslo och Utøya

Vi ordnar en fortbildningsresa till Oslo i april. Bild: Pixabay

Jobbar du med elev- eller studerandevård i åk 7-9 eller på andra stadiet? I april 2020 ordnar vi en fortbildningsresa till Oslo och Utøya. Ansökan öppnas i januari – ansök om att få delta tillsammans med en kollega i din kommun.

Tid och plats

Fortbildningsresan ordnas i Oslo och på Utøya den 22-24 april 2020.

Vem kan söka?

Resan riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med elev- och studerandevård, till exempel:

  • skolkuratorer
  • skolpsykologer
  • skolhälsovårdare
  • elev- och studiehandledare
  • lärare som deltar i skolans elevvårds- eller studerandevårdsgrupp

Du gör ansökan tillsammans med en kollega från samma skola eller kommun. Efter resan ska ni föra de insikter ni fått vidare till era kolleger. Ett viktigt syfte med resan är också att dela erfarenheter och skapa nya nätverk mellan deltagarna.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 13.1-7.2.2020. Klicka här för att komma till anmälningssystemet.

Program

Bekanta dig med det preliminära programmet här.

Besked till deltagarna

Sammanlagt 26 personer, det vill säga 13 par, får plats på resan. Vi meddelar dem som får delta i resan kort efter att ansökningstiden gått ut.

Vi utser deltagarna utgående från motiveringen till varför ni vill delta. Dessutom vill vi att det finns en god regional spridning inom gruppen och att flera yrkeskategorier är representerade.

Finansiering

Resan finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Vi står för subventionerade flygresor, logi, program och dessutom en lunch och en middag. Övriga kostnader står deltagarna eller deras arbetsgivare för. Du reserverar och betalar själv dina flygbiljetter. Bidraget för flygbiljetterna betalas mot kvitto.

Folkhälsan är sakkunnigorgan i samarbetet kring resan.  

Noggrannare information

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman, utbildning
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi

Sonja Ollas-Airinen
specialsakkunnig
sonja.ollas-airinen(at)bmr.fi

Kris och trauma i skolan – en fortbildningsresa till Oslo och Utøya