Tillbaka
5.9.19   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Studiefonden delade ut över 820 000 euro

I höst inleder 665 studerande sina studier med ett stipendium från Svenska studiefonden på kontot. Sammanlagt delar Studiefonden i år ut bidrag på drygt 823 000 euro.

Studiefonden har i år beviljat 665 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Drygt 635 000 euro går till svenskspråkiga universitets- och högskolestuderande. 

Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. För studiekostnader i Finland beviljades bidrag enligt Studiefondens prioriteringar. Stipendierna för studier eller praktik i Finland var mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier var mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd.

Totalt fick Studiefonden i år 869 ansökningar; över 150 ansökningar färre än ifjol och ungefär 400 ansökningar färre än år 2017.

– Vi tror att det allt lägre antalet ansökningar bland annat beror på att färre studerande åker på utbytesstudier eller utlandspraktik. Vi ser också att nedläggningen av olika studieprogram vid yrkeshögskolorna påverkar antalet ansökningar, säger Maria Bergenwall, ombudsman vid Studiefonden.

Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i juni. De sökande får genast besked om besluten. Stipendierna beviljas sökande som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finska medborgare eller fast bosatta i Finland och som har svenska som modersmål eller studiespråk. Enligt Studiefondens regler kan en studerande beviljas ett stipendium bara en gång. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi.

Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 55 skolor totalt 188 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan:

  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  • Föreningen Konstsamfundet rf
  • Svenska folkskolans vänner rf
  • Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

***

Svenska studiefonden
Helsingfors den 5 september 2019
Pressmeddelande

Noggrannare information och kommentarer

Maria Bergenwall
ombudsman
Svenska studiefonden
kontakt(at)studiefonden.fi

Studiefonden delade ut över 820 000 euro

Bild: Pixabay