Tillbaka
27.5.19   (Redigerad 28.5.19)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Artificiell intelligens – nu också på svenska

Nu kan du avlägga webbkursen Elements of AI också på svenska. Kulturfonden har gett ett bidrag på 80 000 euro för att kursen ska finnas också på svenska. Bild: Elements of AI

Nu kan du avlägga den populära webbkursen i artificiell intelligens (AI) också på svenska. Kursen Elements of AI är öppen för alla och helt gratis.

Kulturfonden har gett ett bidrag på 80 000 euro till Helsingfors universitet och teknologi-, design- och strategiföretaget Reaktor så att AI-kursen kan erbjudas också på svenska.

Här hittar du den nya svenskspråkiga AI-kursen: https://course.elementsofai.com/se

Sex moduler, passar alla

Webbkursen i artificiell intelligens består av sex moduler som ger både teoretiska och praktiska perspektiv på vad AI egentligen är och hur AI tillämpas i praktiken.

– Kursen kräver inte tekniska grundkunskaper och den passar alla som är nyfikna på artificiell intelligens – oberoende av ålder, bakgrund och utbildning. Kursen hjälper dig att förstå vad artificiell intelligens är och hur AI påverkar världen och våra lin, säger Reaktors Janina Fagerlund som koordinerar den svenskspråkiga satsningen.

– Vi ville göra AI-kursen tillgänglig för alla svenskspråkiga i Finland. Via samarbetet med Helsingfors universitet och Reaktor kan vi ge de svenskspråkiga gymnasierna möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sina studerande en valbar kurs i artificiell intelligens, säger Kulturfondens utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström.

Om Elements of AI-kursen

Den svenskspråkiga kursen baserar sig på Helsingfors universitets och Reaktors engelskspråkiga webbkurs Elements of AI som lanserades i maj 2018. Kursen är gratis för alla och finns också på finska.

Elements of AI är den första kursen i världen som är öppen för allmänheten – också internationellt. Över 170 000 personer har redan avlagt kursen på olika håll i världen.

Kursen kombinerar teori med praktiska exempel. Kursen, som kan göras i egen takt, kräver en arbetsinsats på ungefär 15-30 timmar och berättigar till ett certifikat. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering för att delta i kursen.

Noggrannare information om Kulturfondens bidrag:
Berndt-Johan Lindström
utbildningsombudsman

Noggrannare information om AI-kursen:

https://www.elementsofai.se/

Artificiell intelligens – nu också på svenska