Tillbaka
7.3.19   |   Nyheter

Kalevala enligt Pekka Hako Productions

Kulturfonden har beviljat 60 000 euro till Pekka Hako Productions för en tv-dokumentär om Kalevala. Bild: Wikimedia Commons/Pekka Halonen: Väinömöisen soitto

Vi har beviljat ett bidrag på 60 000 euro till en tredelad tv-dokumentär om nationaleposet Kalevala. Bidraget går till Pekka Hako Productions som producerar dokumentären.

Pekka Hakos tv-dokumentär behandlar främst bakgrunden till Kalevalas tillkomst och olika konstnärliga tolkningar av nationaleposet. Dokumentären görs i samarbete med kända brittiska dokumentärfilmare inom kulturgenren. I dokumentären ska flera svenskspråkiga miljöer synas – främst Åbo Akademi, men också Uppsala Universitet, där många finländare under 1820-talet studerade folkdiktningens betydelse.

Dokumentären planeras vara färdig i slutet av år 2020 och ska då få internationell spridning via ett samarbete med brittiska BBC. Den kommer också att lämpa sig för undervisningen i skolor både i Finland och i de övriga nordiska länderna.

Kalevala-dokumentärens sammanlagda budget är närmare en miljon euro. Produktionen, förberedelserna och bakgrundsarbetet har beviljats bidrag också av andra finländska stiftelser.

Pressmeddelande
Helsingfors den 7 mars 2019

Noggrannare information och intervjuförfrågningar

Martina Landén-Westerholm
Informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

Kalevala enligt Pekka Hako Productions