Tillbaka
21.12.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Över 500 bidrag till Österbotten i december

Nu i februari behandlar vi alla de över 100 ansökningar som vi fick inför fortbildningsresan till Amsterdam. Bild: Fotofabriken

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) har fördelat över 650 000 euro i december. De 517 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten.

 

I år kom julen redan i mitten av december till många aktörer i svenskspråkiga Österbotten. Svenska Österbottens kulturfond – ett samlingsnamn för 29 fonder som stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till svenskspråkiga Österbotten – delar i år ut mer än någonsin tidigare. Sammanlagt fördelade SÖK över 650 000 euro; 517 bidrag på mellan 200 och 25 000 euro.

De största enskilda fonderna inom SÖK är Henry och Martta Bertells minnesfond och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond som båda delar ut bidrag till österbottniska studerande.

– Vi är glada att vi fick många ansökningar från studerande och forskare. Vi befarade att en del sökande inte skulle notera att man nu skulle söka bidrag från SÖK redan i september, säger Håkan Omars, ombudsman i Österbotten.

SÖK fick i år hela 664 ansökningar. Av dem beviljades 517:

  • Henry och Martta Bertells minnesfond – 332 beviljade bidrag på totalt 212 000 euro
  • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond– 78 bidrag på totalt 217 000 euro
  • de enskilda fonderna inom SÖK – 107 bidrag på 235 000 euro

De som sökte bidrag ur SÖK i september hade också möjlighet rikta en ansökan till Svenska kulturfonden under den allmänna ansökningstiden i november.

Till skillnad från Kulturfondens övriga fonder har SÖK en egen styrelse som beslutar om utdelningen.

 

Kolla alla beviljade bidrag

I Kulturfondens webbtjänst beviljade.kulturfonden.fi listas alla beviljade bidrag – mottagare, ändamål och belopp. SÖK-utdelningen finns på adressen: https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=1955&uppdatering=2018-12-15

 

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)

SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för

  • vetenskaplig forskning,
  • studier och
  • konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten.

SÖK:s styrelse beslut om bidrag. Styrelsen består av tio personer:

  • sju medlemmar från kultursektionen inom Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
  • tre medlemmar utses av Svenska kulturfonden

 

***

Pressmeddelande – den 21 december 2018

Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

Håkan Omars (kommentarer)
Ombudsman, Österbotten
hakan.omars(at)kulturfonden.fi
040 550 8734

Martina Landén-Westerholm
Informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Över 500 bidrag till Österbotten i december