Tillbaka
29.11.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

En halv miljon till Österbotten före jul

Håkan Omars är vår ombudsman i Österbotten. Foto: Personalporträtt Svenska kulturfonden

I december får många i Österbotten goda nyheter. Då är fördelningen av drygt 650 000 euro ur Svenska Österbottens kulturfond SÖK klar.

– SÖK-fondernas avkastning har ökat kraftigt och vi kan bevilja betydligt fler bidrag än tidigare, säger Håkan Omars, Svenska kulturfondens ombudsman i Österbotten. 

Svenska Österbottens kulturfond SÖK är ett samlingsnamn för knappa 30 fonder som på olika sätt stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Den här hösten delar SÖK ut över 650 000 euro. Beslut om bidrag ur SÖK tas – till skillnad från Svenska kulturfondens övriga bidrag – av en egen styrelse.

– Just nu behandlar vi de 661 ansökningarna vi fick i september. Alla sökande får besked före jul och bidragen kan utbetalas från och med januari 2019, säger Omars.

Håkan Omars bereder de flesta ansökningarna, förutom de som riktats till Henry och Martta Bertells minnesfond. De här ansökningarna bereds av expertgrupper vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten. Alla beslut tas i SÖK:s styrelse i december.

Tidigare ingick ansökningarna till SÖK i Svenska kulturfondens ordinarie ansökningstid i november, men sedan 2017 är ansökningstiden för SÖK-stipendier och bidrag i september.

– Vi ville synliggöra de här österbottniska specialfonderna och införde därför en egen ansökningstid för dem, säger Omars.

De som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Svenska kulturfonden i november.

 

 

Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)

SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för

 • vetenskaplig forskning,
 • studier och
 • konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten.

SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. De största fonderna är

 • Henry och Martta Bertells minnesfond som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten och
 • Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning.

Ansökningstiden är i september varje år.

Under september 2018 fick vi 661 ansökningar. Av dem riktades

 • 372 till Henry och Martta Bertells minnesfond,
 • 95 till Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och
 • 191 till de enskilda fonderna inom SÖK.

SÖK:s styrelse beslut om bidrag. Styrelsen består av tio personer

 • sju medlemmar från kultursektionen inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och
 • tre medlemmar utses av Svenska kulturfonden.

Totalt delar SÖK ut drygt 650 000 euro i år. Av summan delas

 • 212 000 euro ur ur Bertellska fonden,
 • 217 000 euro ur Westbergska fonden och
 • 235 ooo euro ur övriga SÖK-fonder.

 

En halv miljon till Österbotten före jul