Tillbaka
27.11.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Projektet Dörren öppnar vägar till arbetslivet

Svenska kulturfonden har beviljat Luckan 48 000 euro för projektet Dörren. Projektet utvecklar en metod för att underlätta integrationen av invandrare i arbetslivet i Finland. 

– Att flytta till Finland får inte bli en karriärdöd för invandrare. Projektet Dörren ska hjälpa invandrare att förbättra sina professionella nätverk och göra det lättare att söka jobb inom den egna bransch, säger Ann-Jolin Grüne, utvecklingschef för integrationsverksamheten på Luckan.

Integreringen bygger på en nätverksmodell som ger invandrare fler kontakter till arbetslivet. En invandrare träffar en i Finland yrkesaktiv person för ett samtal och via samtalsparten får sedan invandraren två nya kontakter till arbetslivet.

– På Luckan vill vi via sysselsättning göra det lättare för invandrare att integreras på svenska i Finland. Eftersom det är viktigt för invandrare att också skapa sociala nätverk, är målsättningen med Dörren inte bara att introducera nätverk och kartlägga arbetsmöjligheter, utan också att sprida information om det svenskspråkiga föreningslivet, säger Grüne.

Projektet riktar sig i första hand till invandrare som integrerats på svenska i Nyland – främst i Raseborg, Borgå och huvudstadsregionen. Luckan driver projektet i samarbete med bland annat svenskspråkiga integrationsutbildningarna – samarbetsparter är bland annat Borgå folkakademi, Lärkkulla, Helsingfors Arbis, Akava, Folkhälsan och företagarföreningar.

Luckan söker nu en projektledare för Dörren, som inleddes i oktober 2018 och pågår till augusti 2020. Den totala budgeten uppgår till 325 000 euro och finansiering ur Europeiska socialfonden täcker 85 % av kostnaderna. Kulturfonden står för egenfinansieringsandelen på 48 000 euro.

***

Pressmeddelande – får fritt publiceras

Helsingfors, den 27 november 2018

 

Noggrannare information och intervjuförfrågningar

Martina Landén-Westerholm
Informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
040 595 0817

Annika Rönnblad
Kommunikationsassistent
annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

 

Projektet Dörren öppnar vägar till arbetslivet