Tillbaka
13.11.18   (Redigerad 14.11.18)   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Mera stöd för närståendevårdare

Foto: Pixabay

Vårdar du en närstående person i Österbotten? Snart kan du få stöd av en erfarenhetsmentor. Kulturfonden stöder ett utbildningsprojekt för erfarenhetsmentorer inom närståendevården med 25 000 euro.

Allt fler äldre bor kvar hemma och vårdas i vardagen av sina anhöriga, så kallade närståendevårdare. Många närståendevårdare upplever stress, oro, social isolering och brist på information om sin situation.

Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Folkhälsan vill erbjuda stöd för närståendevårdare och utbildar med hjälp av ett bidrag från Kulturfonden erfarenhetsmentorer inom närståendevården.

Samtidigt som man utbildar tidigare närståendevårdare till erfarenhetsmentorer samlar man också den kunskap som redan finns hos närståendevårdarna. Efter utbildningen är mentorerna ett stöd för närståendevårdare i Österbotten.

Det treåriga projektet riktar sig till tidigare, nuvarande och framtida närståendevårdare. Till målgruppen hör också aktörer – främst inom tredje sektorn och kommuner – som arbetar med närståendevård i Österbotten.

Utbildningen för erfarenhetsmentorerna baserar sig på ett katalanskt koncept Expert Caregiver, som testas, utvärderas och anpassas till österbottniska förhållanden.

Mera stöd för närståendevårdare