Tillbaka
20.6.18   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nu letar Konsttestarna efter nya besöksmål

Foto: Marcus Boman

Konsttestarna söker nu inspirerande besöksmål på olika håll i Finland för läsåret 2019-2020. Jobbar du på en konstinstitution som är skulle funka fint för tonåringar? I augusti kan man ansöka om att få bli ett besöksmål! 

Under tre läsår bjuder projektet Konsttestarna in alla åttor i Finland till två oförglömliga konstupplevelser.

Alla konstformer kan föreslås för testning. En vanlig rundvandring på ett museum eller en teaterföreställning räcker ändå inte. Gästfrihet och en välplanerad samt involverande helhet förväntas av organisationerna. I valet av målen poängteras både den konstnärliga kvalitén och ett innovativt publikarbete som riktar sig till ungdomarna. Hurdan konst tycker åttorna är högklassig och intressant? Hurdan är en spännande, intressant och upplyftande konstupplevelse?

 

120 000 besök per år

Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i Finlands historia. Åttorna med sina lärare blir årligen sammanlagt över 60 000 personer. Varje klass gör två konstbesök, allt som allt talar vi om så många som 120 000 besök. Eftersom det ena besöket görs i närområdet, måste organisationen alltså kunna ta emot en betydande del av åttorna i sitt landskap. För det andra besöket reser ungdomarna till Helsingfors – eller från huvudstadsregionen till andra orter i Finland.

Storprojektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som vill erbjuda minnesvärda kulturupplevelser likvärdigt åt alla ungdomar. Därför frågar vi de sökande om bland annat tillgänglighet i besöksmålet.

Det treåriga projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Varje år ordnas en skild ansökning för läsårets besöksmål.

 

Ansök i augusti

Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2019–2020 är 15.8–7.9.2018. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi. Den sökande skall presentera sin arbetsplan som innehåller ”etkot” och ”jatkot”, dvs. publikarbete som förhandprogram och fördjupande program. Därtill frågas det bl.a. om minimi och maximi publikmängd med vilken den sökande kan delta i Konsttestarna.

Vid behov kan ni kontakta den regionala Konsttestar-koordinatorn i ert område för hjälp med planeringsarbetet. Kontaktuppgifterna finns på adressen www.konsttestarna.fi. På webbplatsen finns också ytterligare information för de sökande (www.taidetestaajat.fi/info).

 

Noggrannare information:

Projektledare för Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen
Förbundet för Barnkulturcenter
044 978 4893
förnamn.efternamn@taidetestaajat.fi

Ombudsman Sonja Ollas-Airinen
Svenska kulturfonden
sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi

Nu letar Konsttestarna efter nya besöksmål