Tillbaka
8.9.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Kulturfonden stöder företagande bland invandrare

Kom ihåg att du ska redovisa bidrag inom ett år. Bild: Pixabay

Svenska kulturfonden stöder Bildningsalliansens projekt Integration och entreprenörskap med 69 000 euro. Det nya projektet hjälper invandrare att sysselsätta sig genom företagande.

Europeiska socialfonden beviljade redan i våras finansiering för projektet Integration och entreprenörskap. Kulturfondens färska beslut om ett bidrag på 25 procent av totalbudgeten innebär att finansieringen är tryggad.

Bildningsalliansens projekt riktar sig till invandrare och nyanlända som deltar i integrationsutbildning på svenska inom den fria bildningen. Under projektet lär sig deltagarna om företagande i Finland och att utveckla egna affärsidéer. Dessutom utvecklas undervisningsmodeller och material kring entreprenörskap för invandrare. Att höja sysselsättningsgraden och öka antalet företag är också projektets målsättning.

Inledningsvis är målgrupperna invandrare som deltar i integrationsutbildningar vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Jakobstads svenska arbetarinstitut eller som integreras via uppsökande verksamhet. Bildningsalliansen samarbetar med yrkeshögskolorna Novia och Centria och Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Under projektets gång samarbetar man också med andra instanser som erbjuder integrationsutbildning på svenska inom fria bildningen.

Integration och entreprenörskap startar i höst och avslutas våren 2020.

 

 

Helsingfors den 8 september 2017
Pressmeddelande

Närmare information ger:

Veronica Granö-Suomalainen (kommentarer)
utbildningsombudsman
veronica.grano-suomalainen(at)kulturfonden.fi
tfn 050 563 4353

Martina Landén-Westerholm
informatör
martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
tfn 040 595 0817

 

Kulturfonden stöder företagande bland invandrare