Tillbaka
7.6.17   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Berndt-Johan Lindström ny utbildningsombudsman

Svenska kulturfonden har utsett Berndt-Johan Lindström till ny utbildningsombudsman. Lindström efterträder Kulturfondens mångåriga medarbetare Veronica Granö-Suomalainen som slutar i oktober.

 

Berndt-Johan Lindström lämnar efter sommaren sitt jobb som direktör för det svenskspråkiga resultatområdet vid bildningsväsendet i Vanda. Tidigare har han bland annat varit undervisningschef i Raseborg och bildningschef i Karis.

– Utbildningssektorn i Vanda har varit en innovativ miljö att jobba i; bland annat har staden under de senaste åren satsat stort på digitalisering och robotik. Det har också varit lärorikt att jobba med skolutveckling i en starkt finskspråkig miljö där vi måste värna om det svenska och bygga broar till det finska, säger Berndt-Johan Lindström.

Berndt-Johan, 45 år, har en politices magistersexamen från Åbo Akademi. Han har under flera år fortbildat sig inom utbildningsledarskap och kommunal förvaltning.

– Jag ser fram emot de nya infallsvinklar, projekt och idéer som jag tror att Kulturfondens utbildningsteam får ta del av. I mitt nuvarande jobb har jag ofta sett att det bästa resultatet uppnås då människor får frihet och möjlighet att utvecklas. När någon i skolan har en bra idé och får litet hjälp på vägen, kan vad som helst hända. Jag är mycket glad över att från och med i höst få vara med och skapa förutsättningar för människor, säger Berndt-Johan.

Som Kulturfondens utbildningsombudsman är Berndt-Johan medlem av ledningsgruppen och bär det övergripande utvecklingsansvaret för fondens uppdrag inom utbildning och forskning. Utbildningsombudsmannen leder också fondens utbildningsteam.

– Berndt-Johan har lång erfarenhet av att leda bildningsarbete och han har en blick för utbildningens strukturer. Det kunskapskapital som han hämtar till Kulturfonden från den kommunala sektorn stärker vår verksamhet inom utbildningsområdet, säger Leif Jakobsson, direktör på Svenska kulturfonden.

Jobbet som utbildningsombudsman ledigförklarades i april lockade hela 56 sökande, 34 kvinnor och 22 män. Bland de sökande fanns många mycket meriterade personer med bred erfarenhet av utbildningssektorn.

 

Svenska kulturfonden
Helsingfors den 7 juni 2017
Pressmeddelande

Närmare information:

Berndt-Johan Lindström, tfn 040 759 2412
Leif Jakobsson, direktör, tfn 040 152 6411, leif.jakobsson(at)kulturfonden.fi
Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, martina.landen(at)kulturfonden.fi

Berndt-Johan Lindström ny utbildningsombudsman