Tillbaka
7.10.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Nedräkning: 86 dagar 10 timmar 5 minuter

I skrivande stund är det 86 dagar kvar till startskottet för Finlands 100-års jubileum 2017. Förväntningarna stiger dag för dag och aktiviteten ökar. Vi firar mot bakgrund av en besvärlig ekonomisk och politisk situation i vårt land och mycket oro på den internationella arenan. Samtidigt ger året oss en möjlighet att begrunda våra hundra år av representativ demokrati, vår position i dagens globala värld och framför allt blicka framåt mot de möjligheter som de kommande hundra åren kan erbjuda.

Personligen har jag haft möjlighet att följa förberedelserna inför 2017 som ledamot i den styrelse som av statsrådet getts uppdraget att koordinera och stödja jubileumsaktiviteterna. Ordet tillsammans har valts till slogan för firandet, för att understryka det faktum att vi i vårt land trots konflikter, kriser och krig stått enade bakom vårt demokratiska statsskick och våra nationella institutioner. Av de närmare 2 000 projekt som hittills godkänns, som en del av det offentliga programmet, ligger tyngdpunkten på vad vi tillsammans upplevt under de gångna hundra åren. En knapp fjärdedel av projektet är rent historiska och berör republikens tillblivelse, medan en fjärdedel av projektet har framtidsfokus.

För tillfället ansöker ca 100 projekt i veckan om att bli upptagna i programmet och på så sätt få synlighet i kalendern för jubileumsåret. Hur ser det då ut med jubileumsaktiviteterna på svenska? Ett stort antal av de drygt 100 svenska programpunkterna samlar samtliga svenska regioner. Men sett via de olika regionerna finns de flesta programhelheter i Österbotten medan huvudstadsregionen, Västnyland och Åboland genomför lika många projekt. Åland och språköarna deltar även i firandet. Östra Nyland är tillsvidare blygsamt representerat i detta sammanhang. Vi får hoppas att aktiviteterna kommer igång också där, om inte före nyår så under själva jubileumsåret 2017.

Om man ser till innehållet i de svenska programutbudet bjuds det på en föredömlig bredd. Konserter, teaterföreställningar och utställningar med anknytning till jubileet kommer det att finnas gott om. Men även ett antal föreläsningar, publikationer och minnesmärken är representerade i programmet. Mer udda projekt utgörs av ett nytt åländskt frimärke, tidsresor med rollspel och humorevenemang. I Svenskfinland kommer det naturligtvis även att ordnas fester, idrotts- och motionsevenemang.  Många av programmen blir därmed tillgängliga för den stora allmänheten genom Yle:s sändningar och via andra medier.

Ett stort antal av de nationella programmet kommer också att vara två- eller flerspråkiga. Om man vill få en uppfattning om helheten kan man följa jubileumsårets uppbyggnad och aktiviteter på webbsidan för Finland 100. Svenska kulturfonden bidrar till jubileet genom bidrag till ett stort antal finlandssvenska aktörer, både stora och små. Dessutom bidrar vi med en personresurs vid jubileumskansliet för att stärka den svenska synligheten under året.

Vi är många som hoppas att Finlands 100 års jubileum skall föra med sig ett nytänk och en nystart i riktning mot ett öppnare och tolerantare samhälle med utrymme för mångfald och olikheter. Då blir inte bara festen utan hela tillvaron trevligare för oss alla!

 

 

 

Nedräkning: 86 dagar 10 timmar 5 minuter

Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson. Foto: Marica Rosengård.