Tillbaka
10.6.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Bokkatalogen 2016 utkommer till Helsingfors bokmässa

Den finlandssvenska bokkatalogen utkommer i år till bokmässan i Helsingfors, som ordnas sista helgen i oktober. Tidigare år har bokkatalogen utkommit först efter bokmässan. Förändringen är en logisk följd av önskemål från såväl privata utgivare som förlag.

Årets bokkatalog är den trettioförsta i ordningen. Bokkatalogen ges ut av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet. Avsikten med Bokkatalogen är att presentera utgivningen på svenska i Finland så heltäckande som möjligt. Upplagan är i och med bokmässan större än i fjol. År 2015 trycktes katalogen i 140 000 exemplar.

Alla som ger ut eller publicerar böcker och tidskrifter på svenska i Finland kan annonsera i Bokkatalogen, som innehåller en mångfald av annonser, allt från förlagens flersidiga material till enskilda utgivares små boknotiser.

Katalogen distribueras också med tidningarna Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Västra Nyland, Östnyland samt Österbottniska Posten. Bokkatalogen finns på ett stort antal utdelningsställen och delas ut i samband med litteratur- och kulturevenemang.

Följ Bokkatalogen på Facebook för mera aktuell info!

Bokkatalogen 2016 utkommer till Helsingfors bokmässa

Foto: Tage Rönnqvist/Eva Lingon