Tillbaka
20.1.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Sök bidrag från Svenska studiefonden 1-29.2

Svenska studiefonden utlyser stipendier med ansökningstid 1-29.2.2016

Sökanden ska vara
• finsk medborgare eller fast bosatt i Finland
• heltidsstuderande vid högskola eller universitet med svenska som modersmål eller studiespråk

Stipendier beviljas främst för
• utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen vid högskola eller universitet i Finland. Utlandsvistelsen ska vara minst två månader lång.

Stipendier kan också beviljas för
• studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland
• heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds på svenska i Finland

Stipendier beviljas för andra, tredje och fjärde studieåret. Endast i särskilt motiverade fall kan stipendier beviljas för femte studieåret.

Närmare information finns på www.studiefonden.fi. Ansökan görs elektroniskt på Studiefondens webbsida.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner.

Sök bidrag från Svenska studiefonden 1-29.2