Tillbaka
19.1.16   |   Nyheter
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Behandlingen av ansökningar i full gång

Som bäst behandlar vi alla de knappt fyratusen ansökningar vi fick in i november. Ansökningarna går igenom en noggrann granskning och behandlas både av våra ombudsmän, regionala direktioner, sakkunniga, styrelse och delegation. Besked om huruvida ansökan blir beviljad eller inte kan man vänta sig i månadsskiftet mars-april.

I och med behandlingen av ansökningar sitter våra ombudsmän i många möten och har också i övrigt fullt upp, vilket kan innebära att de inte hinner svara på alla mejl och telefonsamtal genast.

Behandlingen av ansökningar i full gång