Tillbaka
20.8.15   (Redigerad 14.10.15)   |   Evenemang
Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen?
Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Seminarium 23.9 : Makten att kombinera

Svenska kulturfonden och Projektet SpråKon välkomnar till seminariet

Makten att kombinera
Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland

Tid: Ons 23.9.2015 kl.10.00-13.00 (smörgås och kaffe serveras från kl. 9.30 och seminariet avslutas med lunch kl. 13.00-)
Plats: Elhusets auditorium i Kampen, Runebergsgatan 1 A, Helsingfors

 

Samhällsförändringar, reformer och politiska växlingar skapar allt större utmaningar för Svenskfinland. Det gäller både den språkliga organiseringen och den finlandssvenska intressebevakningen.

Vad har förändringarna i de tvåspråkiga områdena betytt för opinionsklimatet i regionerna och lokalsamhället, för viktiga verksamheter som utbildningen, medielandskapet och företagsamheten, och inte minst för Svenskfinlands egna institutioner? Hur beroende är vi i framtiden av de offentliga strukturerna och vad kan vi göra med egna medel när det offentligas insatser krymper? Det är grundfrågorna i boken Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland, som presenteras vid seminariet.

Idén till boken uppstod inom ramen för det av Svenska kulturfonden finansierade projektet ”SpråKon – Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser” men har sedan drivits som ett fristående projekt där även utomstående bidragsgivare engagerats.

Redaktörer för boken är Stefan Sjöblom, professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan och Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi. Som författare medverkar: Henrik Meinander, Thomas Rosenberg, Kjell Herberts, Fjalar Finnäs, Kjell Andersson, Kenneth Nordberg, Erland Eklund, Peter Ehrström, Henry Nygård, Linnéa Henriksson, Krister Ståhlberg, Åsa von Schoultz, Tom Moring, Roger Broo, Tom Gullberg, och Gustav Björkstrand.

Seminarieprogrammet publiceras inom kort.

Anmälningar senast 18.9.2015 på anmalan.kulturfonden.fi. Begränsat antal platser.

Seminarium 23.9 : Makten att kombinera